Focus for Android Listing Copy (he)

Title — 29 characters

‏Firefox Focus: דפדפן הפרטיות

Short Description — 75 characters

כדאי להוריד את דפדפן האבטחה. מהיר ופרטי תמיד מבית Firefox, דפדפן לסמוך עליו

Description — 794 characters

גילשו כאילו אף אחד לא מסתכל. דפדפן Firefox Focus החדש חוסם מגוון רחב של רכיבי מעקב מקוונים, כבר מרגע ההפעלה ועד לרגע היציאה. ניתן למחוק את ההיסטוריה, הססמאות והעוגיות שלך כדי שלא יעקבו אחריך בעזרת אמצעים כמו פרסומות בלתי רצויות.

„גלישה פרטית” ברוב הדפדפנים אינה ברורה או פשוטה לשימוש. Focus מספק פרטיות מתקדמת בחינם, תמיד פעילה ותמיד לטובתך, כיוון שהוא מגובה על ידי Mozilla, הקרן ללא מטרות רווח שנלחמת על הזכויות שלך באינטרנט.

פרטיות אוטומטיתחסימה של מגוון רחב של מנגנוני מעקב מקוונים מבלי להגדיר דברמחיקת ההיסטוריה שלך בקלות — ללא ססמאות, ללא עוגיות, ללא מנגנוני מעקב

גלישה מהירה יותרעל ידי הסרת מנגנוני מעקב ופרסומות, עמודים טוענים פחות נתונים ונטענים מהר יותר

נוצר על־ידי Mozillaאנו מאמינים כי לכל אחד צריכה להיות בקרה על החיים המקוונים שלו. למען מטרה זו אנו נאבקים מאז 1998.