Focus for Android Listing Copy (vi)

Title — 39 characters

Firefox Focus: Trình duyệt web riêng tư

Short Description — 79 characters

Lấy Trình Duyệt Ẩn Danh. Nhanh & riêng tư từ Firefox, trình duyệt bạn tin tưởng

Description — 992 characters

Duyệt web như không có ai theo dõi. Firefox Focus mới tự động chặn một loạt các công cụ theo dõi trực tuyến - ngay từ khi bạn khởi chạy nó đến lần thứ hai bạn để lại nó. Dễ dàng xóa lịch sử,mật khẩu và cookies của bạn, vì vậy bạn sẽ không bị theo dõi bởi những thứ như quảng cáo không mong muốn.

“Private browsing” on most browsers isn’t comprehensive or easy to use. Focus is next-level privacy that’s free, always on and always on your side — because it’s backed by Mozilla, the non-profit that fights for your rights on the Web.

TỰ ĐỘNG ẨN DANHBlocks a wide range of common Web trackers without any settings to setDễ dàng xóa lịch sử của bạn - không mật khẩu, không cookies, không các trình theo dõi

DUYỆT WEB NHANH HƠNBằng cách loại bỏ trình theo dõi và quảng cáo, các trang Web có thể yêu cầu ít dữ liệu hơn và tải nhanh hơn

ĐƯƠC TẠO NÊN BỞI MOZILLAChúng tôi tin mọi người nên có quyền kiểm soát cuộc sống trực tuyến của họ. Đó là điều mà chúng tôi đấu tranh từ năm 1998.