Focus for iOS Listing Copy (vi)

Title 13 characters

Firefox Focus

Subtitle 23 characters

Chặn quảng cáo luôn bật

Description

Duyệt web như không có ai theo dõi. Firefox Focus sẽ tự động chặn một loạt các trình theo dõi trực tuyến - từ thời điểm bạn khởi chạy nó đến lần thứ hai bạn rời khỏi nó. Dễ dàng xóa lịch sử, mật khẩu, và cookie của bạn, vì thế bạn sẽ không bị theo sau bởi những thứ như là quảng cáo không mong muốn.

“Duyệt web riêng tư” trên hầu hết các trình duyệt có thể không toàn diện hoặc dễ sử dụng. Focus là quyền riêng tư cấp độ tiếp theo vì miễn phí, luôn bật và luôn ở bên bạn - bởi vì nó được hỗ trợ bởi Mozilla, một tổ chức phi lợi nhuận đấu tranh cho quyền của bạn trên Web.

QUYỀN RIÊNG TƯChặn một loạt các trình theo dõi Web phổ biến mà không cần cài đặtDễ dàng xóa lịch sử của bạn — không mật khẩu, không cookie, không trình theo dõi

DUYỆT WEB NHANH HƠNBằng cách loại bỏ những trình theo dõi và quảng cáo, trang Web sẽ yêu cầu ít dữ liệu hơn và tải nhanh hơn

ĐƯỢC TẠO BỞI MOZILLAChúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền kiểm soát cuộc sông online của họ. Đó là những điều chúng tôi đấu tranh từ năm 1998.

What’s new

Bản cập nhật này thêm hỗ trợ cho các bản địa hóa mới sau: tiếng An-ba-ni, tiếng Basque, tiếng Bengali, tiếng Breton, tiếng Miến Điện, tiếng Do Thái, tiếng Ai-len, tiếng Ailen, tiếng Kazakh, tiếng Hàn, tiếng Lào, tiếng Hạ Sorbian, tiếng Na Uy, tiếng Ba Tư, tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha), Tiếng Gaelic Scotland, Thái, Thượng Sorbian.

Keywords— 97 characters

internet,safari,chrome,opera,focus,search,adblock,flash,browse,browser,browsing,incognito,private