Firefox for Android Beta (vi)

Title — 30 characters

Firerfox Beta dành cho Android

What’s new — 236 characters

Chúng tôi đang làm việc để làm Firefox cho Android tốt hơn với mỗi bản phát hành mới. Đọc các ghi chú phát hành để tìm hiểu về bất kỳ tính năng mới, sửa lỗi và cải tiến hiệu suất tại https://www.mozilla.org/en-US/firefox/android/notes/.

Short Description — 66 characters

Nhận trình duyệt Firefox Beta miễn phí và đưa ra phản hồi của bạn!

Description — 1197 characters

Giúp tinh chỉnh và trau chuốt các tính năng mới nhất gần như đã sẵn sàng cho thời gian chính thức. Với Firefox Beta, bạn sẽ có thể kiểm tra các tính năng mới nhất, tùy chỉnh và bảo mật trước khi đưa nó lên phiên bản tiếp theo của chúng tôi.
Có tác động bằng cách giúp hoàn thành các tính năng và chức năng.
**Chúng tôi cần bạn trợ giúp để kiểm tra các thiết bị dựa trên nền tảng Intel x86 Atom! Nếu bạn có thiết bị dựa trên nền tảng Intel x86 Atom, hãy tải Firefox Beta và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.**

Tìm thấy lỗi? Báo cáo tại https://mzl.la/android_bugs.

Muốn biết thêm về các điều khoản mà Firefox yêu cầu? https://mzl.la/Permissions
Xem danh sách các thiết bị được hỗ trợ và yêu cầu hệ thống tối thiểu mới nhất của chúng tôi tại https://www.mozilla.org/en-US/firefox/mobile/platforms/.

VỀ MOZILLA

Mozilla là một tổ chức phi lợi nhuận tự hào nhằm duy trì sức mạnh của Web trong tay mọi người.
Chúng tôi là một cộng đồng người dùng, cộng tác viên và phát triển toàn cầu đang làm việc để thay đổi cho bạn.
Khi bạn sử dụng Firefox, bạn trở thành một phần của cộng đồng đó, giúp chúng tôi xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho Web.
Tìm hiểu thêm tại https://www.mozilla.org.