Firefox for Android Nightly (vi)

Title — 39 characters

Firefox Nightly dành cho nhà phát triển

Short Description — 76 characters

Hãy là người đầu tiên kiểm tra các bản phát hành trong tương lai của Firefox

Description — 1424 characters

Firefox Nightly là một kênh nhà phát triển cho các bản phát hành Mozilla Firefox mới.

Hãy nhớ Firefox Aurora không còn khả dụng và đã chuyển thành Firefox Nightly. Chi tiết tại đây: https://hacks.mozilla.org/2017/04/simplifying-firefox-release-channels/

Tải xuống trình duyệt phiên bản ổn định của Firefox tại đây: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox

Firefox Nightly được thiết kế để giới thiệu các bản dựng thử nghiệm của Firefox. Kênh Nightly cho phép người dùng trải nghiệm những cải tiến mới nhất của Firefox trong một môi trường không ổn định và cung cấp phản hồi về các tính năng và hiệu suất để giúp làm cho bản phát hành ổn định hơn.

Tìm thấy lỗi? Báo cáo tại https://mzl.la/android_bugs

Firefox Nightly tự động gửi phản hồi cho Mozilla: https://www.mozilla.org/privacy/firefox/#telemetry

Bạn muốn biết thêm về các điều khoản mà Firefox yêu cầu? https://mzl.la/Permissions

Xem danh sách các thiết bị được hỗ trợ và yêu cầu hệ thống tối thiểu mới nhất của chúng tôi tại https://www.mozilla.org/firefox/mobile/platforms/

Tiếp thị Mozilla: Để hiểu hiệu suất của một số chiến dịch tiếp thị Mozilla, Firefox gửi dữ liệu, bao gồm ID quảng cáo, địa chỉ IP, dấu thời gian, quốc gia, ngôn ngữ/locale, hệ điều hành, phiên bản ứng dụng, đến nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi. Tìm hiểu thêm bằng cách đọc thông báo bảo mật của chúng tôi tại đây: https://www.mozilla.org/privacy/firefox/