Web Dashboard

mozorg/browser-history.lang

Click on the green English strings to expand/collapse the translations done

Resources

cs Zdroje
cy Adnoddau
de Quellen
en-CA Resources
en-GB Resources
fr Ressources
kab Tiɣbula
uk Джерела
zh-TW 資源
Number of locales done: 9 (38.83% of our l10n user base)

Take control of your browser.

cs Převezměte kontrolu nad svým prohlížečem.
cy Cymerwch reolaeth o'ch porwr.
de Hol dir die Kontrolle über deinen Browser.
en-CA Take control of your browser.
en-GB Take control of your browser.
fr Prenez le contrôle de votre navigateur.
kab Ṭṭef iminig-ik gar yifassen-ik.
uk Контролюйте свій браузер.
zh-TW 自行控制您的瀏覽器。
Number of locales done: 9 (38.83% of our l10n user base)

Browser History: Epic power struggles that brought us modern browsers

cy Hanes y Porwr: Y brwydrau pŵer epig sydd wedi creu'r porwyr modern
de Geschichte der Internet-Browser: Die monumentalen Machtkämpfe, aus denen die Browser von heute entstanden
en-CA Browser History: Epic power struggles that brought us modern browsers
en-GB Browser History: Epic power struggles that brought us modern browsers
fr L’histoire des navigateurs : des luttes de pouvoirs épiques qui nous ont apporté les navigateurs modernes
kab Amazray n yiminig: Imennuɣen imeqqranen n udabu i aɣ-d-yewwi iminigen atraren
uk Історія браузерів: легендарна боротьба за владу, яка принесла нам сучасні браузери
zh-TW 瀏覽器簡史: 帶來現代瀏覽器的史詩級大戰
Number of locales done: 8 (37.25% of our l10n user base)

The browser wars, underdogs vs giants, and moments that changed the world. Read about the history of the web browser.

cy Rhyfeloedd y porwyr, y distadl yn erbyn y cewri, ac eiliadau sy'n newid y byd. Darllenwch am hanes y porwr gwe.
de Browser-Kriege, Underdogs gegen Giganten und Momente, die die Welt veränderten. Hier erfährst du mehr zur Geschichte der Internet-Browser.
en-CA The browser wars, underdogs vs giants, and moments that changed the world. Read about the history of the web browser.
en-GB The browser wars, underdogs vs giants, and moments that changed the world. Read about the history of the web browser.
fr Les guerres des navigateurs, les outsiders contre les géants et les moments qui ont changé le monde. Découvrez l’histoire du navigateur web.
kab Ṭṭradat n yiminig, imeɣban mgal imeqqranen akked tegnatin i ibeddlen amaḍal. Ɣer ɣef ymazray n yiminig web.
uk Війна браузерів, боротьба переможених проти гігантів та події, які змінили світ. Читайте далі та дізнайтеся більше про історію браузерів.
zh-TW 小蝦米與大鯨魚對抗的瀏覽器戰爭改變了這個世界。了解網頁瀏覽器歷史。
Number of locales done: 8 (37.25% of our l10n user base)

The History of Web Browsers

cy Hanes Porwyr Gwe
de Die Geschichte der Internet-Browser
en-CA The History of Web Browsers
en-GB The History of Web Browsers
fr L’histoire des navigateurs web
kab Amazray n yiminigen web
uk Історія браузерів
zh-TW 網頁瀏覽器簡史
Number of locales done: 8 (37.25% of our l10n user base)

World history is rife with epic power struggles, world-conquering tyrants, and heroic underdogs. The history of web browsers isn’t very different. University pioneers wrote simple software that sparked an information revolution, and battle for browser superiority and internet users.

cy Mae hanes y byd yn llawn o frwydrau pŵer epig, gormeswyr byd-eang, a'r distadl arwrol. Nid yw hanes porwyr gwe yn wahanol iawn. Ysgrifennodd arloeswyr prifysgolion feddalwedd syml a sbardunodd chwyldro gwybodaeth, a brwydr dros ragoriaeth porwyr a defnyddwyr rhyngrwyd.
de Die Weltgeschichte ist voll von monumentalen Machtkämpfen, Tyrannen, die die Welt eroberten, und heroischen Underdogs. Davon unterscheidet sich die Geschichte der Internet-Browser nicht wesentlich. Pioniere an Universitäten generierten eine einfache Software. Das löste eine Informationsrevolution, einen Kampf um überlegene Browser und die Gunst der Internet-User aus.
en-CA World history is rife with epic power struggles, world-conquering tyrants, and heroic underdogs. The history of web browsers isn’t very different. University pioneers wrote simple software that sparked an information revolution, and battle for browser superiority and internet users.
en-GB World history is rife with epic power struggles, world-conquering tyrants, and heroic underdogs. The history of web browsers isn’t very different. University pioneers wrote simple software that sparked an information revolution, and battle for browser superiority and internet users.
fr L’histoire du monde est remplie de luttes de pouvoir épiques, de tyrans conquérants et d’outsiders héroïques. L’histoire des navigateurs web n’est pas bien différente. Des universitaires pionniers ont écrit un simple logiciel qui a déclenché une révolution de l’information et une bataille pour la supériorité parmi les navigateurs et pour les internautes.
uk Всесвітня історія рясніє легендарними війнами за владу, тиранами, які підкорювали світ та героїчними борцями з ними. Історія браузерів має багато подібних сторінок. Першопрохідці з університетів написали примітивне програмне забезпечення, яке спричинило інформаційну революцію та боротьбу браузерів за першість та користувачів Інтернету.
zh-TW 世界史上,發生過滿滿的權力鬥爭、有征服世界的暴君與起身反抗的英雄勇士,而網頁瀏覽器的發展歷史沒有什麼不同。最早是學術先驅撰寫了引發資訊革命的簡易軟體,並為瀏覽器的優勢與網際網路使用者而戰。
Number of locales done: 7 (37.25% of our l10n user base)

Before Web Era

cy Cyn Oes y We
de Vor der Zeit des Internets
en-CA Before Web Era
en-GB Before Web Era
fr Avant l’ère du Web
kab Send tallit n web
uk Часи до Інтернету
zh-TW Web 時代之前
Number of locales done: 8 (37.25% of our l10n user base)

In 1950, computers took up whole rooms and were dumber than today’s pocket calculators. But progress was swift, and by 1960 they were able to run complex programs. Governments and universities across the globe thought it would be great if the machines could talk, nurturing collaboration and scientific breakthroughs.

cy Ym 1950, roedd cyfrifiaduron mor fawr ag ystafelloedd cyfan ac yn llai galluog na chyfrifianellau poced heddiw. Ond bu'r cynnydd yn un cyflym, ac erbyn 1960 roedden nhw'n gallu rhedeg rhaglenni cymhleth. Roedd llywodraethau a phrifysgolion ar draws y byd o'r farn y byddai'n wych pe gallai'r peiriannau siarad, gan feithrin cydweithrediad a datblygiadau gwyddonol.
de 1950 füllten Computer ganze Räume und waren weniger intelligent als die heutigen Taschenrechner. Aber der Fortschritt war rasant. 1960 war es bereits möglich, komplexe Programme auszuführen. Regierungen und Universitäten in der ganzen Welt gingen davon aus, dass es toll wäre, wenn die Maschinen miteinander kommunizieren könnten und man so die Zusammenarbeit und wissenschaftliche Durchbrüche fördern könnte.
en-CA In 1950, computers took up whole rooms and were dumber than today’s pocket calculators. But progress was swift, and by 1960 they were able to run complex programs. Governments and universities across the globe thought it would be great if the machines could talk, nurturing collaboration and scientific breakthroughs.
en-GB In 1950, computers took up whole rooms and were dumber than today’s pocket calculators. But progress was swift, and by 1960 they were able to run complex programs. Governments and universities across the globe thought it would be great if the machines could talk, nurturing collaboration and scientific breakthroughs.
fr En 1950, les ordinateurs occupent des salles entières et sont moins avancés que les calculatrices de poche d’aujourd’hui. Mais les progrès sont rapides et, vers 1960, ils sont capables de faire tourner des programmes complexes. Les gouvernements et les universités du monde entier pensent alors qu’il serait formidable que les machines puissent communiquer, favorisant ainsi la collaboration et les avancées scientifiques.
uk У 1950 році комп'ютери були розмірами з кімнату і поступалися швидкодією навіть сьогоднішнім кишенькові калькулятори. Але вони швидко розвивалися і до 1960 року вони вже могли запускати складні програми. Уряди та університети по всьому світу вважали, що було б чудово, якби машини могли взаємодіяти між собою для розвитку співпраці та наукових проривів.
zh-TW 1950 年,一台電腦要占滿整個房間的空間,效能卻比現在的口袋計算機還差。但隨著技術的快速發展,到了 1960 年,電腦已經可以執行複雜的程式。世界各國政府與各所大學覺得,如果機器們可以互相溝通,以發展合作與科學研究上的進展,那就太好了。
Number of locales done: 7 (37.25% of our l10n user base)

<a href="%(arpanet)s">ARPANET</a> was the first successful networking project and in 1969 the first message was sent from the computer science lab at University of California, Los Angeles (UCLA) to Stanford Research Institute (SRI), also in California.

cy <a href="%(arpanet)s">ARPANET</a> oedd y prosiect rhwydweithio llwyddiannus cyntaf ac yn 1969 anfonwyd y neges gyntaf o'r labordy gwyddoniaeth gyfrifiadurol ym Mhrifysgol California, Los Angeles (UCLA) i Stanford Research Institute (SRI), hefyd yng Nghaliffornia.
de <a href="%(arpanet)s">ARPANET</a> war das erste erfolgreiche Networking-Projekt. 1969 wurde die erste Nachricht vom IT-Labor der University of California in Los Angeles (UCLA) an das Stanford Research Institute (SRI), ebenfalls in Kalifornien, gesendet.
en-CA <a href="%(arpanet)s">ARPANET</a> was the first successful networking project and in 1969 the first message was sent from the computer science lab at University of California, Los Angeles (UCLA) to Stanford Research Institute (SRI), also in California.
en-GB <a href="%(arpanet)s">ARPANET</a> was the first successful networking project and in 1969 the first message was sent from the computer science lab at University of California, Los Angeles (UCLA) to Stanford Research Institute (SRI), also in California.
fr <a href="%(arpanet)s">ARPANET</a> est le premier projet de réseau abouti et, en 1969, le premier message est envoyé du laboratoire d’informatique de l’université de Californie à Los Angeles (UCLA) au Stanford Research Institute (SRI), également en Californie.
uk <a href="%(arpanet)s">ARPANET</a> став першим успішним мережним проєктом і в 1969 р. було надіслано перше повідомлення з лабораторії інформатики Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) до Стенфордського науково-дослідного інституту (SRI), також з Каліфорнії.
zh-TW <a href="%(arpanet)s">ARPANET</a> 是第一套成功的網路連結計畫,1969 年從美國加州大學洛杉磯校區(UCLA)的電腦科學實驗室發出了第一封訊息到同樣位於加州的史丹佛國際研究中心(Stanford Research Institute, SRI)。
Number of locales done: 7 (37.25% of our l10n user base)

That sparked a revolution in computer networking. New networks formed, connecting universities and research centers across the globe. But for the next 20 years, the internet wasn’t accessible to the public. It was restricted to university and government researchers, students, and private corporations. There were dozens of programs that could trade information over telephone lines, but none of them were easy to use. The real open internet, and the first web browser, wasn’t created until 1990.

cy Arweiniodd hynny at chwyldro mewn rhwydweithio cyfrifiadurol. Ffurfiwyd rhwydweithiau newydd, gan gysylltu prifysgolion a chanolfannau ymchwil ledled y byd. Ond am yr 20 mlynedd nesaf, nid oedd y rhyngrwyd ar gael i'r cyhoedd. Roedd wedi'i gyfyngu i ymchwilwyr prifysgol, llywodraeth a myfyrwyr, a chorfforaethau preifat. Roedd dwsinau o raglenni a allai fasnachu gwybodaeth dros linellau ffôn, ond nid oedd yr un ohonynt yn hawdd i'w defnyddio. Nid oedd y rhyngrwyd agored go iawn a'r porwr gwe cyntaf, wedi'i greu tan 1990.
de Das löste eine Revolution in Bezug auf die Vernetzung von Computern untereinander aus. Neue Netzwerke bildeten sich und verknüpften Universitäten und Forschungszentren in der ganzen Welt miteinander. Doch in den nächsten 20 Jahren war das Internet für die Öffentlichkeit noch unzugänglich. Es beschränkte sich auf Forscher an Universitäten und auf Regierungsstellen sowie auf Studenten und private Firmen. Es gab Dutzende von Programmen, die Informationen über Telefonleitungen miteinander austauschen konnten, aber sie waren alle nicht zu leicht zu bedienen. Das echte öffentlich zugängliche Internet und der erste Internet-Browser entstanden erst 1990.
en-CA That sparked a revolution in computer networking. New networks formed, connecting universities and research centres across the globe. But for the next 20 years, the internet wasn’t accessible to the public. It was restricted to university and government researchers, students, and private corporations. There were dozens of programs that could trade information over telephone lines, but none of them were easy to use. The real open internet, and the first web browser, wasn’t created until 1990.
en-GB That sparked a revolution in computer networking. New networks formed, connecting universities and research centres across the globe. But for the next 20 years, the internet wasn’t accessible to the public. It was restricted to university and government researchers, students, and private corporations. There were dozens of programs that could trade information over telephone lines, but none of them were easy to use. The real open internet, and the first web browser, wasn’t created until 1990.
fr Cela déclenche une révolution dans les réseaux informatiques. De nouveaux réseaux se forment et connectent universités et centres de recherche partout dans le monde. Mais pour les vingt années suivantes, Internet n’est pas accessible au grand public. Il est restreint aux chercheurs des universités et des gouvernements, aux étudiants et à des entreprises privées. Il existe des dizaines de programmes qui peuvent échanger des informations via les lignes téléphoniques, mais aucun d’eux n’est simple à utiliser. Le vrai Internet ouvert, et le premier navigateur, ne sont pas créés avant 1990.
uk Це спричинило революцію в комп'ютерних мережах. Було створено нові мережі, що з'єднали університети та науково-дослідні центри по всьому світу. Але впродовж наступних 20 років Інтернет був доступний лише для університетських та урядових дослідників, студентів та приватних корпорацій і не був доступний широкому загалу. Існували десятки програм з можливістю обміну інформацією телефонними лініями, але користуватися ними було досить складно. Справжній відкритий Інтернет та перший браузер були створені аж у 1990 році.
zh-TW 這件事點燃了電腦網路的火花。之後陸續建立了不同的網路、連結全球的各所大學與研究中心。但在後續的 20 年內,網際網路都還不是公開的,只有大學與政府機關內的研究人員、學生與私人企業可以使用。有幾十套程式可以透過電話線在不同電腦間交換資訊,卻沒有一套好用。真正開放的網際網路與第一套網頁瀏覽器,要到 1990 年才被打造出來。
Number of locales done: 7 (37.25% of our l10n user base)

Web Era

cy Oes y We
de Die Internet-Ära
en-CA Web Era
en-GB Web Era
fr L’ère du Web
kab Tallit n web
uk Ера Інтернету
zh-TW 進入 Web 時代
Number of locales done: 8 (37.25% of our l10n user base)

British computer scientist Tim Berners-Lee created the first web server and graphical web browser in 1990 while <a href="%(cern)s">working at CERN</a>, the European Organization for Nuclear Research, in Switzerland. He called his new window into the internet “WorldWideWeb.” It was an easy-to-use graphical interface created for the NeXT computer. For the first time, text documents were linked together over a public network—the web as we know it.

cy Creodd y gwyddonydd cyfrifiadurol o Brydain, Tim Berners-Lee, y gweinydd gwe cyntaf a'r porwr gwe graffigol yn 1990 tra'n <a href="%(cern)s">gweithio yn CERN</a>, y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear, yn y Swistir. Galwodd ei ffenestr newydd i'r rhyngrwyd, y “WorldWideWeb.” Roedd yn rhyngwyneb graffigol hawdd ei ddefnyddio a grëwyd ar gyfer cyfrifiadur NXT. Am y tro cyntaf, cysylltwyd dogfennau testun gyda'i gilydd dros rwydwaith cyhoeddus — y we fel rydym ni yn ei adnabod.
de Der britische Informatiker Tim Berners-Lee entwickelte 1990 den ersten Internetserver und den ersten graphischen Internet-Browser, als er <a href="%(cern)s">bei CERN</a>, der Europäischen Organisation für Nuklearforschung, in der Schweiz arbeitete. Er nannte seinen neuen Zugang zum Internet „WorldWideWeb“. Dabei handelte es sich um eine einfach zu bedienende graphische Schnittstelle, die für NeXT-Computer generiert worden war. Zum ersten Mal konnten Textdokumente über ein öffentlich zugängliches Netzwerk miteinander verbunden werden – über das Internet, wie wir es heute kennen.
en-CA British computer scientist Tim Berners-Lee created the first web server and graphical web browser in 1990 while <a href="%(cern)s">working at CERN</a>, the European Organization for Nuclear Research, in Switzerland. He called his new window into the internet “WorldWideWeb.” It was an easy-to-use graphical interface created for the NeXT computer. For the first time, text documents were linked together over a public network—the web as we know it.
en-GB British computer scientist Tim Berners-Lee created the first web server and graphical web browser in 1990 while <a href="%(cern)s">working at CERN</a>, the European Organization for Nuclear Research, in Switzerland. He called his new window into the internet “WorldWideWeb.” It was an easy-to-use graphical interface created for the NeXT computer. For the first time, text documents were linked together over a public network—the web as we know it.
fr L’informaticien britannique Tim Berners-Lee crée le premier serveur web et navigateur web graphique en 1990, alors qu’il travaille au <a href="%(cern)s">CERN</a>, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en Suisse. Il appelle sa nouvelle fenêtre sur Internet « WorldWideWeb ». Il s’agit d’une interface graphique conviviale créée pour l’ordinateur NeXT. Pour la première fois, des documents textuels ont été reliés entre eux via un réseau public, le Web tel que nous le connaissons.
uk Британський науковець, у сфері комп'ютерних технологій, Тім Бернерс-Лі створив перший вебсервер та графічний браузер у 1990 році, коли <a href="%(cern)s">працював у CERN</a>, Європейській організації ядерних досліджень, розташованій у Швейцарії. Він назвав своє нове вікно до Інтернету “WorldWideWeb.” Це був простий у користуванні графічний інтерфейс, створений для комп'ютера NeXT. Вперше, текстові документи були зв'язані між собою через загальнодоступну мережу — Інтернет, як ми його тепер називаємо.
zh-TW 1990 年,英國的電腦工程師 Tim Berners-Lee 在歐洲瑞士的核能研究單位 <a href="%(cern)s">CERN 工作時</a>,開發出第一套網頁伺服器與圖形化的網頁瀏覽器。他將這個進入網際網路世界的窗戶,稱為「WorldWideWeb」。這是一套針對 NeXT 系統電腦容易使用的圖形化介面瀏覽器,各種純文字文件在此當中第一次透過公開網路被連結起來—就是我們現在所熟知的網路。
Number of locales done: 7 (37.25% of our l10n user base)

A year later, Berners-Lee asked CERN math student Nicola Pellow to write the Line Mode Browser, a program for basic computer terminals.

cy Flwyddyn yn ddiweddarach, gofynnodd Berners-Lee i Nicola Pellow, myfyriwr mathemateg yn CERN, i ysgrifennu'r Line Mode Browser, rhaglen ar gyfer terfynellau cyfrifiadur sylfaenol.
de Ein Jahr später bat Berners-Lee die Mathematikstudentin Nicola Pellow, die ebenfalls für CERN tätig war, den Line Mode Browser zu schreiben. Dabei handelte es sich um ein Programm für grundlegende Computerterminals.
en-CA A year later, Berners-Lee asked CERN math student Nicola Pellow to write the Line Mode Browser, a program for basic computer terminals.
en-GB A year later, Berners-Lee asked CERN math student Nicola Pellow to write the Line Mode Browser, a program for basic computer terminals.
fr L’année suivante, Berners-Lee demande à Nicola Pellow, alors étudiante en mathématiques au CERN, d’écrire le line-mode browser (littéralement navigateur en mode ligne), un programme destiné aux terminaux informatiques de base.
kab Aseggas mbeɛd, Berners-Lee yessuter seg unelmad n tussnakt n CERN Nicola Pellow ad d-yaru iminig deg uskar deg uẓeṭṭa, ahil n yixfawen igejdanen n uselkim.
uk Роком пізніше, Бернерс-Лі попросив студентку математики CERN, Ніколу Пелоу (Nicola Pellow), написати Line Mode Browser — програму для основних комп'ютерних терміналів.
zh-TW 一年後,Berners-Lee 請 CERN 的數學系學生 Nicola Pellow 撰寫了 Line Mode Browser,這是一套可於簡易的電腦終端機當中使用的瀏覽器。
Number of locales done: 8 (37.25% of our l10n user base)

By 1993, the web exploded. Universities, governments, and private corporations all saw opportunity in the open internet. Everyone needed new computer programs to access it. That year, Mosaic was created at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois Urbana-Champaign by computer scientist Marc Andreessen. It was the very first popular web browser and the early ancestor of <a href="%(firefox)s">Mozilla Firefox</a>.

cy Erbyn 1993, ffrwydrodd y we. Gwelodd prifysgolion, llywodraethau, a chorfforaethau preifat gyfle yn y rhyngrwyd agored. Roedd angen rhaglenni cyfrifiadurol newydd ar bawb i'w ddefnyddio. Y flwyddyn honno, crëwyd Mosaic yn y National Center for Supercomputing Applications (NCSA) ym Mhrifysgol Illinois Urbana-Champaign gan y gwyddonydd cyfrifiadurol Marc Andreessen. Hwn oedd y porwr gwe poblogaidd cyntaf a hynafiad cynnar <a href="%(firefox)s">Mozilla Firefox</a>.
de 1993 war das Internet bereits der große Renner. Universitäten, Regierungen und Privatfirmen sahen alle die Möglichkeiten, die das öffentlich zugängliche Internet bot. Jeder benötigte neue Computerprogramme, um auf das Internet zuzugreifen. In diesem Jahr erfand der Informatiker Marc Andreessen Mosaic am National Center for Supercomputing Applications (NCSA) an der University of Illinois Urbana-Champaign. Mosaic war der allererste populäre Internet-Browser und der frühe Vorläufer von <a href="%(firefox)s">Mozilla Firefox</a>.
en-CA By 1993, the web exploded. Universities, governments, and private corporations all saw opportunity in the open internet. Everyone needed new computer programs to access it. That year, Mosaic was created at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois Urbana-Champaign by computer scientist Marc Andreessen. It was the very first popular web browser and the early ancestor of <a href="%(firefox)s">Mozilla Firefox</a>.
en-GB By 1993, the web exploded. Universities, governments, and private corporations all saw opportunity in the open internet. Everyone needed new computer programs to access it. That year, Mosaic was created at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois Urbana-Champaign by computer scientist Marc Andreessen. It was the very first popular web browser and the early ancestor of <a href="%(firefox)s">Mozilla Firefox</a>.
fr En 1993, le Web explose. Universités, gouvernements et entreprises privées perçoivent tous des opportunités dans l’Internet ouvert. Tout le monde a besoin de nouveaux programmes informatiques pour y accéder. Cette année-là, Mosaic est créé par l’informaticien Marc Andreessen au National Center for Supercomputing Applications (NCSA) de l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign. Il s’agit du tout premier navigateur web populaire et du premier ancêtre de <a href="%(firefox)s">Mozilla Firefox</a>.
uk У 1993 році життя у Мережі завирувало. Університети, уряди та приватні корпорації та усі інші, зрозуміли можливості відкритого Інтернету. Кожен потребував нових комп’ютерних програм для доступу до нього. Того ж року, в Національному центрі додатків для обчислювання на суперкомп’ютерах (NCSA) при університеті Іллінойсу в Урбана-Шампейн, науковець у сфері комп'ютерних технологій Марк Андерсен, створив Mosaic. Це був перший популярний браузер, спадкоємцем якого є <a href="%(firefox)s">Mozilla Firefox</a>.
zh-TW 到了 1993 年,網路發展大爆發。各間大學、政府機關、私人企業都看到開放的網際網路的發展機會,每個人都需要新的程式來連結到網路。這一年,美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校的美國國家超級電腦應用中心(NCSA)電腦科學家 Marc Andreessen 打造了 Mosaic,這是第一套知名的網頁瀏覽器,也是 <a href="%(firefox)s">Mozilla Firefox</a> 的早期原始版本。
Number of locales done: 7 (37.25% of our l10n user base)

NCSA Mosaic ran on Windows computers, was easy to use, and gave anyone with a PC access to early web pages, chat rooms, and image libraries. The next year (1994), Andreessen founded <a href="%(netscape)s">Netscape</a> and released Netscape Navigator to the public. It was wildly successful, and the first browser for the people. It was also the first move in a new kind of war for internet users.

cy Roedd NCSA Mosaic yn rhedeg ar gyfrifiaduron Windows ac yn hawdd ei ddefnyddio, a rhoddodd fynediad i unrhyw un â chyfrifiadur i dudalennau gwe cynnar, ystafelloedd sgwrsio a llyfrgelloedd delweddau. Y flwyddyn nesaf (1994), sefydlodd Andreessen <a href="%(netscape)s">Netscape</a> a rhyddhaodd Netscape Navigator i'r cyhoedd. Roedd yn hynod lwyddiannus, a'r porwr cyntaf ar gyfer y bobl. Hwn hefyd oedd y cam cyntaf mewn math newydd o ryfel i ddefnyddwyr y rhyngrwyd.
de Der NCSA Mosaic konnte auf Windows-Computern ausgeführt werden, war einfach zu bedienen und ermöglichte allen Leuten mit einem PC den Zugriff auf die damaligen Internetseiten, Bildbibliotheken und Chatrooms. Im nächsten Jahr (1994) entwickelte Andreessen <a href="%(netscape)s">Netscape</a> und gab den Netscape Navigator für die Benutzung durch die Öffentlichkeit frei. Es war der erste Browser, den alle Menschen nutzen konnten – und er war äußerst erfolgreich. Diese Entwicklung war auch der erste Schachzug in einer neuen Art des Kampfs um Internet-User.
en-CA NCSA Mosaic ran on Windows computers, was easy to use, and gave anyone with a PC access to early web pages, chat rooms, and image libraries. The next year (1994), Andreessen founded <a href="%(netscape)s">Netscape</a> and released Netscape Navigator to the public. It was wildly successful, and the first browser for the people. It was also the first move in a new kind of war for internet users.
en-GB NCSA Mosaic ran on Windows computers, was easy to use, and gave anyone with a PC access to early web pages, chat rooms, and image libraries. The next year (1994), Andreessen founded <a href="%(netscape)s">Netscape</a> and released Netscape Navigator to the public. It was wildly successful, and the first browser for the people. It was also the first move in a new kind of war for internet users.
fr NCSA Mosaic fonctionne sur les ordinateurs sous Windows, est simple à utiliser et donne à tout utilisateur d’un PC accès aux premières pages web, à des salons de discussion et à des bibliothèques d’images. L’année suivante (1994), Andreesen fonde <a href="%(netscape)s">Netscape</a> et publie Netscape Navigator. C’est un formidable succès, et le premier navigateur destiné à tout le monde. C’est aussi le premier pas vers un nouveau genre de guerre pour les internautes.
uk NCSA Mosaic працював на комп’ютерах з Windows, був простим у користуванні та надавав можливість доступу до найперших вебсторінок, чатів та бібліотек зображень усім тогочасним власникам ПК. Наступного року (1994), Андерсен заснував <a href="%(netscape)s">Netscape</a> та випустив Netscape Navigator. Це був надзвичайно успішний і перший браузер для широкого кола людей. Також, ця подія, стала першим кроком нового різновиду війни — війни за користувачів Інтернету.
zh-TW NCSA Mosaic 簡單好用,又可以在 Windows 電腦執行,讓任何有 PC 的人都可以瀏覽早期的網站、聊天室、圖片庫。隔年(1994 年),Andreessen 創辦了 <a href="%(netscape)s">Netscape</a> 並公開發行了 Netscape Navigator。這是第一套針對普羅大眾推出的瀏覽器,相當成功。這也是針對網際網路使用者所發出的新形態戰爭序曲。
Number of locales done: 7 (37.25% of our l10n user base)

The Browser Wars

cy Rhyfeloedd y Porwyr
de Die Browser-Kriege
en-CA The Browser Wars
en-GB The Browser Wars
fr La guerre des navigateurs
kab Ṭṭradat n yiminig
uk Війни браузерів
zh-TW 瀏覽器大戰
Number of locales done: 8 (37.25% of our l10n user base)

By 1995, Netscape Navigator wasn’t the only way to get online. Computer software giant Microsoft licensed the old Mosaic code and built its own window to the web, <a href="%(ie)s">Internet Explorer</a>. The release sparked a war. Netscape and Microsoft worked feverishly to make new versions of their programs, each attempting to outdo the other with faster, better products.

cy Erbyn 1995, nid Netscape Navigator oedd yr unig ffordd i fynd ar-lein. Trwyddedodd y cawr meddalwedd Microsoft hen god Mosaic ac adeiladu ei ffenestr ei hun i'r we, <a href="%(ie)s">Internet Explorer</a>. Ysgogodd y ryddhad ryfel. Gweithiodd Netscape a Microsoft yn ffyrnig i wneud fersiynau newydd o'u rhaglenni, gyda phob un yn ceisio gwneud yn well na'r llall gyda chynnyrch cyflymach a gwell.
de 1995 war der Netscape Navigator nicht mehr die einzige Möglichkeit, online zu gehen. Der Computer-Software-Gigant Microsoft lizensierte den alten Mosaic-Code und entwickelte mit dem <a href="%(ie)s">Internet Explorer</a> einen eigenen Zugang zum Netz. Diese Neuerscheinung löste geradezu einen Krieg aus. Netscape und Microsoft arbeiteten fieberhaft daran, neue Versionen ihrer Programme herzustellen, wobei beide Firmen versuchten, einander gegenseitig mit schnelleren, besseren Produkten zu übertrumpfen.
en-CA By 1995, Netscape Navigator wasn’t the only way to get online. Computer software giant Microsoft licensed the old Mosaic code and built its own window to the web, <a href="%(ie)s">Internet Explorer</a>. The release sparked a war. Netscape and Microsoft worked feverishly to make new versions of their programs, each attempting to outdo the other with faster, better products.
en-GB By 1995, Netscape Navigator wasn’t the only way to get online. Computer software giant Microsoft licensed the old Mosaic code and built its own window to the web, <a href="%(ie)s">Internet Explorer</a>. The release sparked a war. Netscape and Microsoft worked feverishly to make new versions of their programs, each attempting to outdo the other with faster, better products.
fr En 1995, Netscape Navigator n’est pas le seul moyen d’aller en ligne. Microsoft, le géant du logiciel, achète une licence pour le vieux code de Mosaic et bâtit sa propre fenêtre sur le Web, <a href="%(ie)s">Internet Explorer</a>. Cette publication déclenche une guerre. Netscape et Microsoft travaillent fébrilement pour sortir de nouvelles versions de leurs programmes, chacun tentant de supplanter l’autre avec des produits plus rapides et meilleurs.
uk У 1995 році, Netscape Navigator не був єдиним способом входу в Інтернет. Гігант з розробки програмного забезпечення Microsoft ліцензував старий код Mosaic і створив власне вікно до Інтернету — <a href="%(ie)s">Internet Explorer</a>. Його випуск спричинив війну. Netscape та Microsoft гарячково працювали над створенням нових версій своїх програм, кожен з них намагався перевершити конкурента швидкістю та досконалістю своїх продуктів.
zh-TW 來到 1995 年,Netscape Navigator 不是唯一一套能夠用來上網的瀏覽器。電腦軟體巨擘 Microsoft 取得了舊版 Mosaic 的程式碼,並且開發出自己的產品 <a href="%(ie)s">Internet Explorer</a>。瀏覽器推出後引發了戰爭。Netscape 與 Microsoft 竭盡全力為各自的產品推出新版本,並且嘗試透過更快、更好的產品來超越對方。
Number of locales done: 7 (37.25% of our l10n user base)

Netscape created and released JavaScript, which gave websites powerful computing capabilities they never had before. (They also made the infamous <a href="%(blink)s">&lt;blink&gt; tag</a>.) Microsoft countered with Cascading Style Sheets (CSS), which became the standard for web page design.

cy Creodd a rhyddhaodd Netscape JavaScript, a roddodd i wefannau cyfrifiadura alluoedd pwerus nad oeddent erioed wedi'u cael o'r blaen. (Nhw hefyd greodd y tag <a href="%(blink)s">&lt;blink&gt;</a> anenwog.) Cyflwynodd Microsoft Cascading Style Sheets (CSS), a ddaeth yn safon ar gyfer dylunio tudalennau gwe.
de Netscape brachte JavaScript auf den Markt. Das erhöhte die Leistungsfähigkeit von Computern in Bezug auf Webseiten so stark wie noch nie zuvor. (Netscape stellte auch den berühmt-berüchtigten <a href="%(blink)s">&lt;blink&gt;-Tag </a> her.) Microsoft reagierte darauf mit den Cascading Style Sheets (CSS), die zum Standard im Bereich Webseiten-Design wurden.
en-CA Netscape created and released JavaScript, which gave websites powerful computing capabilities they never had before. (They also made the infamous <a href="%(blink)s">&lt;blink&gt; tag</a>.) Microsoft countered with Cascading Style Sheets (CSS), which became the standard for web page design.
en-GB Netscape created and released JavaScript, which gave websites powerful computing capabilities they never had before. (They also made the infamous <a href="%(blink)s">&lt;blink&gt; tag</a>.) Microsoft countered with Cascading Style Sheets (CSS), which became the standard for web page design.
fr Netscape crée et publie JavaScript qui offre aux sites web de puissantes capacités de calcul qu’ils ne possèdent pas encore (mais aussi l’horrible <a href="%(blink)s">balise &lt;blink&gt;</a>). Microsoft contre-attaque avec les Cascading Style Sheets (CSS) qui deviennent la norme pour la conception des pages web.
uk Netscape створив і випустив JavaScript, який надав вебсайтам потужні обчислювальні можливості, яких вони ніколи раніше не мали. (Вони, також, створили сумнозвісний тег <a href="%(blink)s">&lt;blink&gt;</a>.) Microsoft відповіла створенням каскадних таблиць стилів (CSS), які стали стандартом для розробки вебсторінок.
zh-TW Netscape 推出了 JavaScript,讓各個網站能夠擁有以往從未存在的強大運算能力。(他們還發明惡名昭彰的 <a href="%(blink)s">&lt;blink&gt;標籤</a>。)而 Microsoft 一方也反對後來成為網頁設計標準的層疊樣式表(CSS)。
Number of locales done: 7 (37.25% of our l10n user base)

Things got a little out of hand in 1997 when Microsoft released Internet Explorer 4.0. The team built a giant letter “e” and snuck it on the lawn of Netscape headquarters. The Netscape team promptly knocked the giant “e” over and <a href="%(dino)s">put their own Mozilla dinosaur mascot on top of it</a>.

cy Aeth pethau bach yn flêr 1997 pan ryddhaodd Microsoft Internet Explorer 4.0. Adeiladodd y tîm lythyr mawr “e” a'i osod ar lawnt pencadlys Netscape. Dymchwelodd y tîm Netscape y “e” yn reit handi a <a href="%(dino)s">rhoi eu masgot dinosor Mozilla eu hunain ar ei ben</a>.
de 1997 liefen die Dinge etwas aus dem Ruder, als Microsoft den Internet Explorer 4.0 auf den Markt brachte. Das Team baute ein riesiges „E“ und schlich sich auf das Gelände der Zentrale von Netscape, um es dort auf dem Rasen aufzustellen. Das Team von Netscape stürzte das gigantische „E“ sofort um und <a href="%(dino)s">stellte sein eigenes Maskottchen, nämlich den Mozilla Dinosaurier, darüber</a>.
en-CA Things got a little out of hand in 1997 when Microsoft released Internet Explorer 4.0. The team built a giant letter “e” and sneaked it on the lawn of Netscape headquarters. The Netscape team promptly knocked the giant “e” over and <a href="%(dino)s">put their own Mozilla dinosaur mascot on top of it</a>.
en-GB Things got a little out of hand in 1997 when Microsoft released Internet Explorer 4.0. The team built a giant letter “e” and snuck it on the lawn of Netscape headquarters. The Netscape team promptly knocked the giant “e” over and <a href="%(dino)s">put their own Mozilla dinosaur mascot on top of it</a>.
fr Les choses tournent mal en 1997 lorsque Microsoft publie Internet Explorer 4.0. L’équipe construit une lettre « e » géante qu’elle glisse sur la pelouse du siège de Netscape. L’équipe de Netscape renverse immédiatement le « e » géant et <a href="%(dino)s">place sa propre mascotte, le dinosaure Mozilla</a>, par-dessus.
uk Але ситуація вийшла з-під контролю у 1997 році, коли Microsoft випустила Internet Explorer 4.0. Команда Microsoft, сконструювала велетенську літеру “е” і, прошмигнувши тихцем, встановила її на галявині біля штаб-квартири Netscape. Команда Netscape негайно повалила гігантське “е” та <a href="%(dino)s">встановила на нього динозавра — талісман Mozilla</a>.
zh-TW 1997 年,Microsoft 發行了 Internet Explorer 4.0,事情變得有些失控。Microsoft 團隊製作了一個大大的字母「e」並且放到 Netscape 總部的草坪上。Netscape 團隊立刻敲碎了這個巨大的字母並且<a href="%(dino)s">將吉祥物 Mozilla 恐龍放在上面</a>。
Number of locales done: 7 (37.25% of our l10n user base)

Then Microsoft began shipping Internet Explorer with their Windows operating system. Within 4 years, it had 75%% of the market and by 1999 it had 99%% of the market. The company faced antitrust litigation over the move, and Netscape decided to open source its codebase and created the not-for-profit <a href="%(mozilla)s">Mozilla</a>, which went on to create and release Firefox in 2002. Realizing that having a browser monopoly wasn’t in the best interests of users and the open web, Firefox was created to provide choice for web users. By 2010, Mozilla Firefox and others had <a href="%(marketshare)s">reduced Internet Explorer’s market share to 50%%</a>.

cy Yna cychwynnodd Microsoft ddarparu Internet Explorer gyda'u system weithredu Windows. O fewn 4 blynedd, roedd ganddo 75 %% o'r farchnad ac erbyn 1999 99 %% o'r farchnad. Roedd y cwmni'n wynebu ymgyfreitha gwrth-ymddiriedaeth oherwydd y weithred, a phenderfynodd Netscape agor eu cod ffynhonnell a chreu y corff dim-er-elw <a href="%(mozilla)s">Mozilla</a>, a aeth ymlaen i greu a rhyddhau Firefox yn 2002. Gan sylweddoli nad oedd cael monopoli porwr er lles defnyddwyr a'r we agored, crëwyd Firefox i roi dewis i ddefnyddwyr y we. Erbyn 2010, roedd gan Mozilla Firefox ac eraill <a href="%(marketshare)s">wedi lleihau cyfran marchnad Internet Explorer i 50 %%</a>.
de Dann begann Microsoft, zusammen mit seinem Windows-Betriebssystem auch den Internet Explorer zu liefern. Innerhalb von 4 Jahren hatte die Firma 75 %% des Marktes erobert. 1999 waren es bereits 99 %%. Microsoft wurde wegen dieser Entwicklung aufgrund der Kartellgesetze verklagt. Die Firma Netscape beschloss, ihre Codebasis auf Open Source umzustellen, und sie entwickelte <a href="%(mozilla)s">Mozilla</a> auf Non-Profit-Grundlage, bevor sie 2002 Firefox auf den Markt brachte. Firefox wurde entwickelt, um Internet-Usern eine Wahlmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Mozilla hatte nämlich verstanden, dass ein Browser-Monopol nicht im Interesse der User und des öffentlich zugänglichen Internets liegen konnte. 2010 hatten Mozilla Firefox und weitere Firmen den <a href="%(marketshare)s">den Marktanteil von Internet Explorer auf 50%% reduziert</a>
en-CA Then Microsoft began shipping Internet Explorer with their Windows operating system. Within 4 years, it had 75%% of the market and by 1999 it had 99%% of the market. The company faced antitrust litigation over the move, and Netscape decided to open source its codebase and created the not-for-profit <a href="%(mozilla)s">Mozilla</a>, which went on to create and release Firefox in 2002. Realizing that having a browser monopoly wasn’t in the best interests of users and the open web, Firefox was created to provide choice for web users. By 2010, Mozilla Firefox and others had <a href="%(marketshare)s">reduced Internet Explorer’s market share to 50%%</a>.
en-GB Then Microsoft began shipping Internet Explorer with their Windows operating system. Within 4 years, it had 75%% of the market and by 1999 it had 99%% of the market. The company faced antitrust litigation over the move, and Netscape decided to open source its codebase and created the not-for-profit <a href="%(mozilla)s">Mozilla</a>, which went on to create and release Firefox in 2002. Realising that having a browser monopoly wasn’t in the best interests of users and the open web, Firefox was created to provide choice for web users. By 2010, Mozilla Firefox and others had <a href="%(marketshare)s">reduced Internet Explorer’s market share to 50%%</a>.
fr C’est alors que Microsoft commence à distribuer Internet Explorer avec son système d’exploitation Windows. En quatre ans, il prend 75 %% du marché et, en 1999, il détient 99 %% du marché. Du coup, l’entreprise doit répondre à un litige antitrust, et Netscape décide d’ouvrir son code source et crée l’organisation à but non lucratif <a href="%(mozilla)s">Mozilla</a> qui poursuit les efforts pour créer et publier Firefox en 2002. Conscient que le monopole du navigateur n’est pas du tout dans l’intérêt des utilisateurs et du Web ouvert, Firefox est créé pour donner le choix aux internautes. En 2010, Mozilla Firefox et d’autres <a href="%(marketshare)s">réduisent la part de marché d’Internet Explorer à 50 %%</a>.
uk Тоді Microsoft почала поставляти Internet Explorer зі своєю операційною системою Windows. Вже за 4 роки він мав 75%% ринку, а до 1999 року — 99%% ринку. Через це, компанію було втягнуто у судову тяганину, щодо порушення антимонопольного законодавства і Netscape вирішив відкрити програмний код і створив неприбуткову організацію <a href="%(mozilla)s">Mozilla</a>, яка у 2002 році створила та випустила Firefox. Збагнувши, що монополія одного браузера зовсім не відповідає інтересам користувачів та відкритого Інтернету, Firefox був створений, щоб забезпечити свободу вибору для користувачів Інтернету. До 2010 року, Mozilla Firefox та інші браузери, <a href="%(marketshare)s">зменшили частку ринку Internet Explorer до 50%%</a>.
zh-TW 接下來,Microsoft 開始將 Internet Explorer 與 Windows 作業系統整合在一起發行。不到 4 年,IE 獲得了 75%% 的市場;到 1999 年甚至有 99%% 的市佔率,使得 Microsoft 面臨了反壟斷的訴訟。意識到壟斷瀏覽器市場並不是使用者與網路環境的最佳利益後,Netscape 也決定要將其程式碼完全公開,轉型成非營利的 <a href="%(mozilla)s">Mozilla</a> 並於 2002 年發布 Firefox。到了 2010 年,Mozilla Firefox 及其他瀏覽器使得 <a href="%(marketshare)s">Internet Explorer 的市占率降回到 50%%</a>。
Number of locales done: 7 (37.25% of our l10n user base)

Other competitors emerged during the late ‘90s and early 2000s, including Opera, Safari, and Google Chrome. Microsoft Edge replaced Internet Explorer with the release of Windows 10 in 2015.

cy Daeth cystadleuwyr eraill i'r amlwg yn ystod y ‘90au hwyr a dechrau'r 2000au, gan gynnwys Opera, Safari, a Google Chrome. Disodlodd Microsoft Edge Internet Explorer yn 2015 gyda ryddhau Windows 10.
de In den späten 90ern und frühen 2000ern tauchten weitere Konkurrenten auf, darunter Opera, Safari und Google Chrome. Als Windows 10 im Jahr 2015 auf den Markt kam, ersetzte Microsoft Edge den Internet Explorer.
en-CA Other competitors emerged during the late ‘90s and early 2000s, including Opera, Safari, and Google Chrome. Microsoft Edge replaced Internet Explorer with the release of Windows 10 in 2015.
en-GB Other competitors emerged during the late ‘90s and early 2000s, including Opera, Safari, and Google Chrome. Microsoft Edge replaced Internet Explorer with the release of Windows 10 in 2015.
fr D’autres concurrents émergent à la fin des années 90 et au début des années 2000, parmi lesquels Opera, Safari et Google Chrome. Microsoft Edge remplace Internet Explorer à la sortie de Windows 10 en 2015.
uk Інші учасники цих змагань з'явилися наприкінці 90-х та на початку 2000-х, зокрема Opera, Safari та Google Chrome. Microsoft Edge замінив Internet Explorer з випуском Windows 10 у 2015 році.
zh-TW 瀏覽器市場在 1990 年代後期與 2000 年代初期出現許多競爭者,包含 Opera、Safari、Google Chrome。2015 年,Microsoft 發布 Windows 10,當中使用 Microsoft Edge 取代了 Internet Explorer。
Number of locales done: 7 (37.25% of our l10n user base)

Browsing the Web Today

cy Pori'r We Heddiw
de So surfen wir heutzutage im Netz
en-CA Browsing the Web Today
en-GB Browsing the Web Today
fr Naviguer sur le Web aujourd’hui
kab Inig deg web ass-a
uk Користування Інтернетом сьогодні
zh-TW 現代的上網環境
Number of locales done: 8 (37.25% of our l10n user base)

Today there are just a handful of ways to access the internet. Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari and Opera are the main competitors. Mobile devices have emerged during the past decade as the preferred way to access the internet. Today, most internet users only use mobile browsers and <a href="%(applications)s">applications</a> to get online. Mobile versions of the major browsers are available for iOS and Android devices. While these apps are very useful for specific purposes, they only provide limited access to the web.

cy Heddiw, dim ond llond dwrn o ffyrdd sydd ar gael i gael mynediad i'r rhyngrwyd. Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari ac Opera yw'r prif gystadleuwyr. Mae dyfeisiau symudol wedi dod i'r amlwg yn ystod y degawd diwethaf fel y ffordd orau o gael mynediad i'r rhyngrwyd. Heddiw, mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yn defnyddio porwyr symudol a <a href="%(applications)s">rhaglenni </a> i fynd ar-lein. Mae fersiynau symudol o'r prif borwyr ar gael ar gyfer dyfeisiau iOS ac Android. Er bod yr apiau hyn yn ddefnyddiol iawn at ddibenion penodol, dim ond mynediad cyfyngedig i'r we ydynt.
de Heute gibt es nur wenige Möglichkeiten, auf das Internet zuzugreifen. Die Hauptkonkurrenten sind Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari und Opera. Im letzten Jahrzehnt hat sich herauskristallisiert, dass bevorzugt Mobilgeräte zum Zugriff auf das Internet genutzt werden. Heutzutage verwenden die meisten Internet-User lediglich mobile Browser und <a href="%(applications)s">Apps</a>, um online zu gehen. Für iOS- und Android-Geräte sind mobile Versionen der wichtigsten Browser verfügbar. Diese Apps sind zwar für bestimmte Zwecke sehr nützlich, aber sie ermöglichen nur einen eingeschränkten Zugang zum Internet.
en-CA Today there are just a handful of ways to access the internet. Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari and Opera are the main competitors. Mobile devices have emerged during the past decade as the preferred way to access the internet. Today, most internet users only use mobile browsers and <a href="%(applications)s">applications</a> to get online. Mobile versions of the major browsers are available for iOS and Android devices. While these apps are very useful for specific purposes, they only provide limited access to the web.
en-GB Today there are just a handful of ways to access the internet. Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari and Opera are the main competitors. Mobile devices have emerged during the past decade as the preferred way to access the internet. Today, most internet users only use mobile browsers and <a href="%(applications)s">applications</a> to get online. Mobile versions of the major browsers are available for iOS and Android devices. While these apps are very useful for specific purposes, they only provide limited access to the web.
fr Aujourd’hui, il n’existe que peu de moyens d’accéder à Internet. Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari et Opera sont les principaux concurrents. Les appareils mobiles apparus ces dix dernières années se sont révélés être le moyen favori d’accéder à Internet. Aujourd’hui, la plupart des internautes n’utilisent plus que les navigateurs de leurs appareils mobiles ou des <a href="%(applications)s">applications</a> pour surfer. Des versions pour mobiles des principaux navigateurs sont disponibles pour les appareils iOS et Android. Bien que ces applications soient très utiles pour des objectifs précis, elles n’offrent qu’un accès limité au Web.
uk Сьогодні існує лише кілька способів доступу до Інтернету. Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari та Opera є основними конкурентами. Впродовж останнього десятиліття, мобільні пристрої стали переважним способом доступу до Інтернету. Сьогодні більшість користувачів Інтернету використовують лише мобільні браузери та <a href="%(applications)s">додатки</a> для доступу до Інтернету. Мобільні версії основних браузерів доступні для пристроїв iOS та Android. Хоча ці програми дуже зручні в деяких випадках, але вони забезпечують лише обмежений доступ до Інтернету.
zh-TW Firefox、Google Chrome、Microsoft Edge、Safari 與 Opera 是市場中主要的競爭者。過去十年來,行動裝置發展成為大部分使用者主要的上網方式。目前大部分使用者只使用行動瀏覽器與<a href="%(applications)s">應用程式</a>來上網。主要的瀏覽器也都為 iOS 及 Android 裝置提供行動版瀏覽器。雖然這些應用程式在特定用途上相當好用,但僅提供了受限的上網功能。
Number of locales done: 7 (37.25% of our l10n user base)

In the future, the web will likely stray further from its hypertext roots to become a vast sea of interactive experiences. Virtual reality has been on the horizon for decades (at least since the release of Lawnmower Man in 1992 and the Nintendo Virtual Boy in 1995), but the web may finally bring it to the masses. Firefox now has support for <a href="%(vr)s">WebVR and A-Frame</a>, which let developers quickly and easily build virtual reality websites. Most modern mobile devices support <a href="%(vr)s">WebVR</a>, and can easily be used as headsets with simple cardboard cases. A 3D virtual reality web like the one imagined by science fiction author Neal Stephenson may be just around the corner. If that’s the case, the web browser itself may completely disappear and become a true window into another world.

cy Yn y dyfodol, mae'n debygol y bydd y we yn crwydro ymhellach o'i wreiddiau hyperdestun i ddod yn fôr enfawr o brofiadau rhyngweithiol. Mae realiti rhithwir wedi bod ar y gorwel ers degawdau (o leiaf ers i Lawnmower Man gael ei ryddhau yn 1992 a'r Nintendo Virtual Boy ym 1995), ond efallai y bydd y we yn dod ag ef i'r dyrfa. Erbyn hyn mae gan Firefox gefnogaeth ar gyfer <a href="%(vr)s">WebVR ac A-Frame</a>, sy'n gadael i ddatblygwyr adeiladu gwefannau rhith-realiti yn gyflym ac yn hawdd. Mae'r rhan fwyaf o gefnogaeth dyfeisiau symudol modern <a href="%(vr)s">WebVR</a>, a gellir eu defnyddio'n hawdd fel clustffonau gydag chas gardfwrdd syml. Gall gwe rhith-realiti 3D fel yr un sy'n cael ei dychmygu gan yr awdur ffuglen wyddonol Neal Stephenson fod rownd y gornel. Os felly, gall y porwr gwe ei hun ddiflannu'n llwyr a dod yn wir ffenestr i fyd arall.
de In Zukunft wird sich das Netz wahrscheinlich noch weiter von seinen Hypertext-Wurzeln entfernen und weitaus mehr interaktive Erlebnisse ermöglichen. Schon seit Jahrzehnten zeichnet sich die virtuelle Realität am Horizont ab. (Dies ist spätestens seit der Markteinführung von Lawnmower Man im Jahr 1992 und von Nintendo Virtual Boy im Jahr 1995 der Fall.) Aber das Internet eröffnet möglicherweise letztendlich auch der Masse die virtuelle Realität. Firefox verfügt jetzt schon über Unterstützung im Bereich <a href="%(vr)s">WebVR und A-Frame</a>. Damit können Entwickler schnell und auf einfache Weise Virtual-Reality-Webseiten bauen. Die meisten modernen Mobilgeräte unterstützen <a href="%(vr)s">WebVR</a> und können problemlos als Headsets mit einfachen Pappkarton-Computergehäusen eingesetzt werden. Möglicherweise steht uns ein 3D-Virtual-Reality-Netz wie in den Vorstellungen des Science Fiction-Autors Neal Stephenson bevor. Wenn das der Fall ist, könnte es sein, dass Internet-Browser selbst komplett verschwinden und zu einem echten Fenster in eine andere Welt werden.
en-CA In the future, the web will likely stray further from its hypertext roots to become a vast sea of interactive experiences. Virtual reality has been on the horizon for decades (at least since the release of Lawnmower Man in 1992 and the Nintendo Virtual Boy in 1995), but the web may finally bring it to the masses. Firefox now has support for <a href="%(vr)s">WebVR and A-Frame</a>, which let developers quickly and easily build virtual reality websites. Most modern mobile devices support <a href="%(vr)s">WebVR</a>, and can easily be used as headsets with simple cardboard cases. A 3D virtual reality web like the one imagined by science fiction author Neal Stephenson may be just around the corner. If that’s the case, the web browser itself may completely disappear and become a true window into another world.
en-GB In the future, the web will likely stray further from its hypertext roots to become a vast sea of interactive experiences. Virtual reality has been on the horizon for decades (at least since the release of Lawnmower Man in 1992 and the Nintendo Virtual Boy in 1995), but the web may finally bring it to the masses. Firefox now has support for <a href="%(vr)s">WebVR and A-Frame</a>, which let developers quickly and easily build virtual reality web sites. Most modern mobile devices support <a href="%(vr)s">WebVR</a>, and can easily be used as headsets with simple cardboard cases. A 3D virtual reality web like the one imagined by science fiction author Neal Stephenson may be just around the corner. If that’s the case, the web browser itself may completely disappear and become a true window into another world.
fr À l’avenir, le Web va s’éloigner probablement de ses racines hypertextes pour devenir un vaste océan d’expériences interactives. La réalité virtuelle pointe à l’horizon depuis des décennies (au moins depuis la sortie de Lawnmower Man en 1992 et de Virtual Boy de Nintendo en 1995), mais le Web pourrait enfin l’offrir aux masses. Firefox prend désormais en charge les <a href="%(vr)s">WebVR et A-Frame</a>, qui permettent aux développeurs de créer rapidement et facilement des sites web de réalité virtuelle. La plupart des appareils mobiles modernes prennent en charge <a href="%(vr)s">WebVR</a> et peuvent facilement être utilisés comme casques avec de simples étuis en carton. Un site web de réalité virtuelle en 3D comme celui imaginé par l’auteur de science-fiction Neal Stephenson est peut-être à portée de main. Si tel est le cas, le navigateur web lui-même pourrait disparaître complètement et se transformer en une véritable fenêtre sur un autre monde.
kab eg yimal, web ad iṛuḥ mebεid ɣef iẓuran-is afeleḍris akken ad yuɣal d lebḥer wessiεen n tirmitin timyigawanin. Tilawt tuhlist tamuɣli-s ɣer sdat ddeqs-aya (ma drus seg wasmi I d-yeffeɣ Lawnmower Man ideg useggas 1992 akked Nintendo Virtual Boy deg useggas 1995), maca web ar taggara yezmer ad yessiweḍ ad tt-yemmel akk I medden. Firefox akka tura issefrak <a href="%(vr)s">WebVR and A-Frame</a>, ara yeǧǧen ineflayen ad d-rnun s lemɣwla d ssahla ismal web n tilawt tuhlist. Ddeqs n yibenkan izirazen sefraken <a href="%(vr)s">WebVR</a>, rnu zemren ad ttwasqedcen s sshala am yimsegdalen s tbewwaḍin n ukerṭun fessusen. Asmel web n tilawt tuhlist 3D am win isugnen umeskar n science-fiction Neal Stephenson, ha-tt-an kan ɣef yiri n ubrid. Ma yella akka i yella lḥal, iminig web s timmad-is yezmer ad iṛuḥ, ad yuɣal d asfaylu n tidet deg umaḍal-nniḍen.
uk В майбутньому, швидше за все, основою Інтернету буде не гіпертекст, а величезне море інтерактивних можливостей. Віртуальна реальність майорить на обрії десятиліттями (принаймні, з моменту виходу Lawnmower Man у 1992 році та Nintendo Virtual Boy у 1995 році), але Інтернет, нарешті, може зробити її загальнодоступною. Тепер Firefox має підтримку <a href="%(vr)s">WebVR та A-Frame</a>, що дозволяє розробникам швидко та легко створювати вебсайти віртуальної реальності. Більшість сучасних мобільних пристроїв підтримують <a href="%(vr)s">WebVR</a> і їх можна легко використовувати як пристрої віртуальної реальності за допомогою простих картонних футлярів. 3D-Інтернет з віртуальною реальністю, подібний до зображеного автором наукової фантастики Нілом Стівенсоном, може бути вже зовсім поруч. Якщо це так, то браузери, якими ми знаємо їх сьогодні, можуть повністю зникнути та перетворитися на справжнє вікно до іншого світу.
zh-TW 在未來,網路環境可能會脫胎自原始的超文字,提供各種不同而廣闊的互動式體驗。虛擬實境已經出現了幾十年(自 1992 年的 Lawnmower Man 與 1995 年的任天堂 Virtual Boy 起算),但網路可能使其被大眾所接受。Firefox 已經支援了 <a href="%(vr)s">WebVR 與 A-Frame</a>,可讓開發者快速而簡單地打造虛擬實境網站。現代的大多數行動裝置都支援 <a href="%(vr)s">WebVR</a>,可以將手機插入簡單的卡紙盒中,成為 VR 眼鏡。由科幻小說家 Neal Stephenson 所描繪的 3D 虛擬實境網頁可能已經離我們不遠。如果是這樣的話,網頁瀏覽器可能會融入為另一個世界的真實入口。
Number of locales done: 8 (37.25% of our l10n user base)

Whatever the future of the web holds, Mozilla and Firefox will be there for users, ensuring that they have powerful tools to experience the web and all it has to offer. The web is for everyone, and everyone should have control of their online experience. That’s why we give Firefox tools to protect user privacy and we never sell user data to advertisers.

cy Beth bynnag yw dyfodol y we, bydd Mozilla a Firefox ar gael ar gyfer defnyddwyr, gan sicrhau bod ganddyn nhw offer pwerus i brofi'r we a'r cyfan sydd ganddo i'w gynnig. Mae'r we ar gyfer pawb, a dylai pawb fod â rheolaeth dros eu profiad ar-lein. Dyna pam rydym yn gosod offer Firefox i ddiogelu preifatrwydd defnyddwyr ac nid ydym byth yn gwerthu data defnyddwyr i hysbysebwyr.
de Was auch immer die Zukunft des Internets bereithält, Mozilla und Firefox werden auch künftig für die User da sein und dafür sorgen, dass ihnen leistungsstarke Tools zur Verfügung stehen, mit denen sie das Web und seinen Möglichkeiten erkunden können. Das Internet ist für alle da und jeder sollte die Kontrolle über sein Online-Erlebnis behalten können. Daher geben wir unseren Usern Tools und Möglichkeiten ihre Privatsphäre zu schützen und verkaufen niemals ihre User-Daten an Werbetreibende.
en-CA Whatever the future of the web holds, Mozilla and Firefox will be there for users, ensuring that they have powerful tools to experience the web and all it has to offer. The web is for everyone, and everyone should have control of their online experience. That’s why we give Firefox tools to protect user privacy and we never sell user data to advertisers.
en-GB Whatever the future of the web holds, Mozilla and Firefox will be there for users, ensuring that they have powerful tools to experience the web and all it has to offer. The web is for everyone, and everyone should have control of their online experience. That’s why we give Firefox tools to protect user privacy and we never sell user data to advertisers.
fr Quoi que nous réserve l’avenir du Web, Mozilla et Firefox seront là pour les utilisateurs, s’assurant qu’ils disposent d’outils puissants pour faire l’expérience du Web et de tout ce qu’il a à offrir. Le Web est pour tout le monde, et tout le monde devrait pouvoir contrôler son expérience en ligne. C’est la raison pour laquelle nous dotons Firefox d’outils destinés à protéger la vie privée des utilisateurs et que nous ne vendons jamais de données aux annonceurs publicitaires.
kab Akken yebɣu yili yimal n web, Mozilla d Firefox ad ilin din ilmend n yiseqdacen, ad asen-ḍemnen ad sɛun ifecka iǧehden d termit web d wayen akk ara d-yefk. Web i medden meṛṛa, yal yiwen ad yessenqed tirmit-is deg uẓeṭṭa. Ɣef waya i d-nefka ifecka n Firefox i uḥraz n tbaḍnit n useqdac rnu werǧin ad nessenz isefka n useqdac i wid iqeddcen deg udellel.
uk Незалежно від того, яким у майбутньому буде Інтернет, Mozilla та Firefox і надалі існуватимуть для користувачів, забезпечуючи їх потужними інструментами для роботи в Інтернеті та всіма функціями, що вони можуть надати. Інтернет призначений для всіх і кожен повинен мати можливість контролювати своє життя в Інтернеті. Ось чому ми надаємо інструменти Firefox для захисту приватності користувачів і ніколи не продаємо їхні дані рекламодавцям.
zh-TW 無論網際網路環境的未來如何,Mozilla 與 Firefox 都會持續提供服務,確保使用者能有強大的工具來上網,並使用其提供的所有功能。我們相信網路應由所有人所共有,且每個人都應該能夠自行控制上網體驗。這也是為什麼我們在 Firefox 當中提供各種能夠保護使用者隱私的工具,並且永不將使用者資料銷售給廣告商。
Number of locales done: 8 (37.25% of our l10n user base)