Web Dashboard

mozorg/what-is-a-browser.lang

Click on the green English strings to expand/collapse the translations done

What is a web browser?

cs Co je webový prohlížeč?
cy Beth yw porwr gwe?
de Was macht ein Internet-Browser?
en-CA What is a web browser?
en-GB What is a web browser?
fr Qu’est-ce qu’un navigateur web ?
kab D acu i d iminig web?
uk Що таке браузер?
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

A web browser takes you anywhere on the internet, letting you see text, images and video from anywhere in the world.

cs Webový prohlížeč vás provádí po internetu, zobrazuje texty webových stránek, obrázky a videa.
cy Mae porwr gwe yn mynd â chi unrhyw le ar y rhyngrwyd, gan adael i chi weld testun, delweddau a fideo o unrhyw le yn y byd.
de Ein Internet-Browser bringt dich im Internet überall hin und ermöglicht es dir, Texte, Bilder und Videos aus der ganzen Welt zu sehen.
en-CA A web browser takes you anywhere on the internet, letting you see text, images and video from anywhere in the world.
en-GB A web browser takes you anywhere on the internet, letting you see text, images and video from anywhere in the world.
fr Un navigateur web vous emmène partout sur Internet, vous permettant de voir des textes, des images et des vidéos provenant du monde entier.
kab Iminig web yettawi-k anda tebɣiḍ deg internet, yettaǧǧa-k ad twaliḍ iḍrisen, tugniwin akked tvidyutin seg yal adeg deg umaḍal.
uk Браузер переносить вас до будь-якого куточку Інтернету і дає вам змогу переглядати текст, зображення та відео де б ви не знаходилися.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

The web is a vast and powerful tool. Over the course of a few decades the internet has changed the way we work, the way we play and the way we interact with one another. Depending on how it’s used, it bridges nations, drives commerce, nurtures relationships, drives the innovation engine of the future and is responsible for more memes than we know what to do with.

cs Web je obrovsky mocný nástroj. Během několika desítek let změnil způsob naší práce, jak si hrajeme i jak spolu komunikujeme. V závislosti na jeho použití propojuje národy, řídí obchod, spojuje lidi a utužuje vztahy, pomáhá inovacím do budoucna a najdete na něm víc obrázků a memů, než dokážete použít.
cy Mae'r we yn offeryn enfawr a phwerus. Dros y degawdau diwethaf mae'r rhyngrwyd wedi newid y ffordd rydym yn gweithio, y ffordd rydym yn chwarae a'r ffordd rydym yn rhyngweithio â'n gilydd. Yn dibynnu ar sut mae'n cael ei ddefnyddio, mae'n pontio cenhedloedd, yn gyrru masnach, yn meithrin cydberthnasau, yn gyrru injan arloesi y dyfodol ac yn gyfrifol am fwy o femes nag y gwyddom beth i'w wneud â nhw.
de Das Internet ist ein riesiges und machtvolles Tool. Im Laufe von ein paar Jahrzehnten hat das Netz die Art und Weise verändert, wie wir arbeiten, spielen und miteinander interagieren. Abhängig von seiner jeweiligen Nutzung bildet es eine Brücke zwischen Nationen, treibt den Handel voran, fördert Beziehungen und sorgt für künftige Innovationen. Außerdem hat es uns wohl mehr Memes gebracht, als wir jemals nutzen können.
en-CA The web is a vast and powerful tool. Over the course of a few decades the internet has changed the way we work, the way we play and the way we interact with one another. Depending on how it’s used, it bridges nations, drives commerce, nurtures relationships, drives the innovation engine of the future and is responsible for more memes than we know what to do with.
en-GB The web is a vast and powerful tool. Over the course of a few decades the internet has changed the way we work, the way we play and the way we interact with one another. Depending on how it’s used, it bridges nations, drives commerce, nurtures relationships, drives the innovation engine of the future and is responsible for more memes than we know what to do with.
fr Le Web est un outil riche et puissant. Au cours des dernières décennies, Internet a modifié nos façons de travailler, de jouer et d’interagir avec nos semblables. Selon la façon dont on l’utilise, il relie les nations, stimule le commerce, entretient les relations, alimente le moteur des innovations futures et il foisonne de mèmes au-delà du nécessaire.
kab Web d afecku wessiɛen, iǧehden. D iseggasen aya tura, internet tbeddel aṭas udem i tudert-nneɣ ama deg uxeddim, ama deg wurar ula deg wassaɣen gar yimdanen. S wudem-agi swayes tettwaseqdac tettcuddu gar yiɣlanen, tsermad ssuq, txelleq-d assaɣen, tsenkar asnulfu deg yimal, d tamasyat daɣen ɣef waṭas n umɛaned deg wayen ur neẓri sani ad aɣ-yawi.
uk Інтернет — це величезний та потужний інструмент. За кілька десятиліть Інтернет змінив те, як ми працюємо, як ми граємо та взаємодіємо одне з одним. Залежно від того, яким чином він використовується, він об'єднує нації, стимулює бізнес, допомагає підтримувати взаємовідносини, скеровує й урухомлює майбутні інновації та створює більше мемів, ніж нам потрібно.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

It’s important that everyone has access to the web, but it’s also vital that we all <a href="%(tools)s">understand the tools</a> we use to access it. We use web browsers like Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge and Apple Safari every day, but do we understand what they are and how they work?

cs Je důležité, abychom měli každý k internetu přístup, ale také abychom <a href="%(tools)s">rozuměli nástrojům</a>, které na něm používáme. Každý den používáme prohlížeče jako Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge nebo Apple Safari, ale rozumíme dobře tomu, co dělají?
cy Mae'n bwysig bod pawb yn cael mynediad i'r we, ond mae hefyd yn hanfodol ein bod i gyd <a href="%(tools)s">yn deall yr offer</a> rydym yn eu defnyddio i gael mynediad iddo. Rydym yn defnyddio porwyr gwe fel Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge ac Apple Safari bob dydd, ond ydyn ni'n deall beth ydyn nhw a sut maen nhw'n gweithio?
de Es ist wichtig, dass jeder Zugang zum Web hat. Aber es ist auch entscheidend, dass wir alle <a href="%(tools)s">die Tools</a> verstehen, mit denen wir darauf zugreifen. Jeden Tag verwenden wir Web Browser wie etwa Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge und Apple Safari. Verstehen wir dabei aber, was Browser eigentlich sind und wie sie funktionieren?
en-CA It’s important that everyone has access to the web, but it’s also vital that we all <a href="%(tools)s">understand the tools</a> we use to access it. We use web browsers like Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge and Apple Safari every day, but do we understand what they are and how they work?
en-GB It’s important that everyone has access to the web, but it’s also vital that we all <a href="%(tools)s">understand the tools</a> we use to access it. We use web browsers like Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge and Apple Safari every day, but do we understand what they are and how they work?
fr Il est important que tout le monde ait accès au Web, mais il est aussi primordial que, tous, nous <a href="%(tools)s">comprenions les outils</a> que nous utilisons pour y accéder. Nous utilisons des navigateurs web comme Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge et Apple Safari tous les jours, mais comprenons-nous bien ce qu’ils sont et leur façon de fonctionner ?
kab D axatar dakken yal yiwen ad yezmer ad ikcem ɣer web, maca ilaq daɣen meṛṛa-nneɣ <a href="%(tools)s"> ad negzu ifecka</a> i nesseqdac akken ad nekcem ɣur-s. Nesseqdac iminigen am Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge d Apple Safari yal ass, maca negza d acu-ten d wamek tteddun?
uk Дуже важливо, щоб усі мали доступ до Інтернету, але ще важливіше, щоб ми всі <a href="%(tools)s">розуміли інструменти,</a> які використовуємо для доступу до нього. Ми використовуємо браузери, такі як Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge та Apple Safari щодня, але чи розуміємо ми, чим вони є і як вони працюють?
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

In a short period of time we’ve gone from being amazed by the ability to send an email to someone around the world, to a change in how we think of information. It’s not a question of how much you know anymore, but simply a question of what browser or app can get you to that information fastest.

cs Během krátké chvíle jsme ušli cestu od posílání e-mailů přes půlku světa až po kompletní změnu vnímání informací. Už není otázkou, kolik se toho na internetu dozvíte, ale s kterým prohlížečem nebo aplikací se k nim nejrychleji dostanete.
cy Mewn cyfnod byr o amser rydym wedi ein synnu gan y gallu i anfon e-bost at rywun o gwmpas y byd, at newid yn y ffordd rydym yn meddwl am wybodaeth. Nid yw'n gwestiwn o faint yr ydych chi'n ei wybod mwyach, ond dim ond cwestiwn o ba borwr neu ap all fynd â chi i'r wybodaeth honno gyflymaf.
de Zuerst fanden wir es einfach toll, dass wir jemandem irgendwo auf der Welt eine E-Mail schicken konnten, aber inzwischen denken wir etwas anders über Informationen. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, wie viel man weiß, sondern mit welchem Browser oder welcher App man eine Information am schnellsten abrufen kann.
en-CA In a short period of time we’ve gone from being amazed by the ability to send an email to someone around the world, to a change in how we think of information. It’s not a question of how much you know anymore, but simply a question of what browser or app can get you to that information fastest.
en-GB In a short period of time we’ve gone from being amazed by the ability to send an email to someone around the world, to a change in how we think of information. It’s not a question of how much you know any more, but simply a question of what browser or app can get you to that information fastest.
fr En peu de temps, nous sommes passés de l’émerveillement de pouvoir envoyer un courrier électronique à quelqu’un n’importe où dans le monde, à une modification de notre façon de penser l’information. La question n’est pas la quantité d’informations dont vous disposez, mais celle du navigateur ou de l’application qui vous permet de les atteindre le plus rapidement.
kab Deg wakud wezzilen, nɛedda-d seg usewhem n tezmert n tuzna n yimayl i ḥedd deg umaḍal ɣer ubeddel n tmuɣli-nneɣ ɣef wayen yerzan talɣut. Dayen mačči d tamsalt n wacḥal i tessneḍ, maca d tamsalt n wayen i yezmer yminig neɣ asnas ad ak-yawi tulɣut-nni s tɣawla ugar.
uk За короткий проміжок часу ми перейшли від зачарування можливістю надсилати електронний лист комусь у будь-який куточок світу до зміни нашої уяви про способи взаємодії з інформацією. Рівень ваших знань більше не має визначального значення, тепер найголовніше, який браузер чи додаток зможуть якнайшвидше допомогти знайти необхідну вам інформацію.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

In a short period of time we’ve gone from being amazed by the ability to send an email to someone around the world, to a change in how we think about information.

cs Během krátké chvíle jsme ušli cestu od posílání e-mailů přes půlku světa až po kompletní změnu vnímání informací.
cy Mewn cyfnod byr o amser rydym wedi ein synnu gan y gallu i anfon e-bost at rywun o gwmpas y byd, at newid yn y ffordd rydym yn meddwl am wybodaeth.
de Zuerst fanden wir es einfach toll, dass wir jemandem irgendwo auf der Welt eine E-Mail schicken konnten, aber inzwischen denken wir etwas anders über Informationen.
en-CA In a short period of time we’ve gone from being amazed by the ability to send an email to someone around the world, to a change in how we think about information.
en-GB In a short period of time we’ve gone from being amazed by the ability to send an email to someone around the world, to a change in how we think about information.
fr En peu de temps, nous sommes passés de l’émerveillement de pouvoir envoyer un courrier électronique à quelqu’un n’importe où dans le monde, à une modification de notre façon de penser l’information.
kab Deg wakud wezzilen, nɛedda-d seg usewhem n tezmert n tuzna n yimayl i ḥedd deg umaḍal ɣer ubeddel n tmuɣli-nneɣ ɣef wayen yerzan talɣut.
uk За короткий проміжок часу ми перейшли від зачарування можливістю надсилати електронний лист комусь у будь-який куточок світу до зміни нашої уяви про способи взаємодії з інформацією.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

How does a web browser work?

cs Jak funguje webový prohlížeč?
cy Sut mae porwr gwe yn gweithio?
de Wie funktioniert ein Internet-Browser?
en-CA How does a web browser work?
en-GB How does a web browser work?
fr Comment un navigateur web fonctionne-t-il ?
kab Amek i yetteddu yiminig?
uk Як працює браузер?
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

A web browser takes you anywhere on the internet. It retrieves information from other parts of the web and displays it on your desktop or mobile device. The information is transferred using the Hypertext Transfer Protocol, which defines how text, images and video are transmitted on the web. This information needs to be shared and displayed in a consistent format so that people using any browser, anywhere in the world can see the information.

cs Webový prohlížeč vás provádí po internetu. Stahuje informace z různých částí webu a zobrazuje je na vašem počítači nebo mobilním zařízení. Text, obrázky a videa se po internetu přenášejí pomocí protokolu nazvaného Hypertext Transfer Protocol. Vše musí být dostupné ve formátu přístupném každému bez ohledu na to, jaký webový prohlížeč používá.
cy Mae porwr gwe yn mynd â chi i unrhyw le ar y rhyngrwyd. Mae'n estyn gwybodaeth o rannau eraill o'r we a'i arddangos ar eich bwrdd gwaith neu'ch dyfais symudol. Mae'r wybodaeth yn cael ei drosglwyddo gan ddefnyddio'r Protocol Trosglwyddo Hypertestun (Hypertext Transfer Protocol), sy'n diffinio sut mae testun, delweddau a fideo yn cael eu trosglwyddo ar y we. Mae angen i'r wybodaeth hon gael ei rhannu a'i harddangos mewn fformat cyson fel bod pobl sy'n defnyddio unrhyw borwr, unrhyw le yn y byd yn gallu gweld y wybodaeth.
de Ein Internet-Browser bringt dich im Netz überall hin. Er ruft Informationen aus anderen Teilen des Internets ab und zeigt dir diese auf deinem Desktop oder Mobilgerät an. Diese Informationen werden mittels Hypertext Transfer Protocol übertragen. Dieses definiert, wie Text, Bilder und Videos im Netz übertragen werden. Solche Informationen müssen in einem einheitlichen Format geteilt und angezeigt werden, so dass die Leute, egal welchen Browser sie nutzen, diese Informationen weltweit sehen können.
en-CA A web browser takes you anywhere on the internet. It retrieves information from other parts of the web and displays it on your desktop or mobile device. The information is transferred using the Hypertext Transfer Protocol, which defines how text, images and video are transmitted on the web. This information needs to be shared and displayed in a consistent format so that people using any browser, anywhere in the world can see the information.
en-GB A web browser takes you anywhere on the internet. It retrieves information from other parts of the web and displays it on your desktop or mobile device. The information is transferred using the Hypertext Transfer Protocol, which defines how text, images and video are transmitted on the web. This information needs to be shared and displayed in a consistent format so that people using any browser, anywhere in the world can see the information.
fr Un navigateur web vous emmène partout sur Internet. Il récupère des informations provenant d’ailleurs sur le Web et les affiche sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Les informations sont transférées en utilisant le protocole de transfert hypertexte (HTTP) qui définit comment textes, images et vidéos sont transmis sur le Web. Ces informations nécessitent d’être partagées et affichées dans un format cohérent, de sorte que, n’importe où au monde et quel que soit le navigateur utilisé, toute personne puisse voir ces informations.
kab Iminig n web ad ak-yawi sani tebɣiḍ deg internet. Yettarra-d talɣut n yiḥricen-nniḍen n Web syen yeskanay-itt-id ɣef tnarit-inek d yibenk-inek aziraz. Talɣut tettwazen s tallalt n uneggaf n tuzzna n waflaḍris i d-yemmalen amek aḍris, tugniwin d tvidyutin i ttwaznen ɣef web. Talɣut-a ilaq ad tettwabḍu, ad tettwasken deg yiwen umasal anmeẓẓal akken imdanen iseqdacen n yiminigen-nniḍen , deg umaḍal ad izmiren ad tt-walin.
uk Браузер переносить вас до будь-якого закуточка Інтернету. Він бере інформацію з інших частин Інтернету та показує її на вашому комп'ютері чи мобільному пристрої. Інформація передається за допомогою протоколу передачі гіпертексту (Hypertext Transfer Protocol), який визначає, як передаються текст, зображення та відео в Інтернеті. Ця інформація повинна надсилатися та показуватися у сумісному форматі, щоб користувачі будь-якого браузера, у будь-якому куточку світу, могли побачити цю інформацію.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

Sadly, not all browser makers choose to interpret the format in the same way. For users, this means that a website can look and function differently. Creating consistency between browsers, so that any user can enjoy the internet, regardless of the browser they choose, is called <a href="%(standards)s">web standards</a>.

cs Bohužel ne všichni autoři webových prohlížečů interpretují data stejným způsobem. Pro uživatele to znamená, že se jim stránky nemusí zobrazovat stejně. Konzistentní chování prohlížečů, aby si každý mohl internet užívat stejně, zajišťují <a href="%(standards)s">webové standardy</a>.
cy Yn anffodus, nid yw pob gwneuthurwr porwr yn dewis dehongli'r fformat yn yr un modd. I ddefnyddwyr, mae hyn yn golygu y gall gwefan edrych a gweithredu'n wahanol. Mae creu cysondeb rhwng porwyr, fel y gall unrhyw ddefnyddiwr fwynhau'r rhyngrwyd, waeth beth fo'r porwr y maent yn ei ddewis, yn cael ei alw'n <a href="%(standards)s">safonau gwe</a>.
de Leider interpretieren nicht alle Browser-Hersteller das Format auf die gleiche Art und Weise. Für die User bedeutet das, dass eine Webseite jeweils unterschiedlich aussehen und funktionieren kann. Die Schaffung einer Einheitlichkeit mit dem Ziel, dass jeder User unabhängig vom Browser, den er verwendet, gleichermaßen im Internet surfen kann, wird unter <a href="%(standards)s">Webstandards</a> zusammengefasst.
en-CA Sadly, not all browser makers choose to interpret the format in the same way. For users, this means that a website can look and function differently. Creating consistency between browsers, so that any user can enjoy the internet, regardless of the browser they choose, is called <a href="%(standards)s">web standards</a>.
en-GB Sadly, not all browser makers choose to interpret the format in the same way. For users, this means that a website can look and function differently. Creating consistency between browsers, so that any user can enjoy the internet, regardless of the browser they choose, is called <a href="%(standards)s">web standards</a>.
fr Malheureusement, tous les éditeurs de navigateur ne choisissent pas d’interpréter le format de la même façon. Cela signifie pour les utilisateurs qu’un même site web peut apparaître et fonctionner différemment. Instaurer une cohérence entre les navigateurs pour que tout utilisateur puisse profiter d’Internet, quel que soit le navigateur choisi, repose sur <a href="%(standards)s">les standards du Web</a>.
kab Nesḥassef, imfarsen n yiminigen mačči kifkif akk i ferrnen asegzi n umsala. I yiseqdacen, ayagi yebɣa ad d-yini asmel n web yezmer ad d-ibin yerna ad iddu akken-nniḍen. Asnulfu n tenmeẓla gar yiminigen, akken yal aseqdac ad yizmir ad ifaṛes seg Internet ɣef yal iminig ara yefren, iwumi qqaren <a href="%(standards)s">illugan n web </a>
uk На жаль, не всі розробники браузерів обирають однаковий спосіб інтерпретування формату. Для користувачів це означає, що вебсайт може виглядати й функціонувати по-різному. Створення сумісності між браузерами, щоб будь-який користувач міг переглядати Інтернет незалежно від обраного браузера, називається <a href="%(standards)s">веб стандартами</a>.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

When the web browser fetches data from an internet connected server and it then uses a piece of software called a rendering engine to translate that data into text and images. This data is written in <a href="%(html)s">Hypertext Markup Language</a> (HTML) and web browsers read this code to create what we see, hear and experience on the internet.

cs Po stažení dat z internetového serveru použije prohlížeč součást nazvanou „vykreslovací jádro“, které je převede na text a obrázky na obrazovce. Tato data jsou psaná v jazyce <a href="%(html)s">Hypertext Markup Language</a> (HTML) a webové prohlížeče na základě jeho kódu vytváří všechno, co na internetu vidíme nebo slyšíme.
cy Pan fydd y porwr gwe yn nôl data o weinydd sydd wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd, mae'n defnyddio darn o feddalwedd o'r enw peiriant rendro i gyfieithu'r data hwnnw yn destun a delweddau. Ysgrifennwyd y data hwn yn <a href="%(html)s">Iaith Markup Hypertestun</a> (HTML) ac mae porwyr gwe yn darllen y cod hwn i greu'r hyn rydym yn ei weld, ei glywed a'i brofi ar y rhyngrwyd.
de Wenn der Internet-Browser Daten von einem Server abruft, der mit dem Internet verbunden ist, verwendet er eine Software, die als Rendering Engine bezeichnet wird. Diese übersetzt die Daten in Text und Bilder. Diese Daten werden in <a href="%(html)s">Hypertext Markup Language</a> (HTML) geschrieben. Internet-Browser lesen diesen Code, um das zu generieren, was wir im Internet sehen, hören und erleben.
en-CA When the web browser fetches data from an internet connected server and it then uses a piece of software called a rendering engine to translate that data into text and images. This data is written in <a href="%(html)s">Hypertext Markup Language</a> (HTML) and web browsers read this code to create what we see, hear and experience on the internet.
en-GB When the web browser fetches data from an internet connected server and it then uses a piece of software called a rendering engine to translate that data into text and images. This data is written in <a href="%(html)s">Hypertext Markup Language</a> (HTML) and web browsers read this code to create what we see, hear and experience on the internet.
fr Quand le navigateur web récupère des données d’un serveur connecté à Internet, il utilise alors un logiciel appelé moteur de rendu pour convertir ces données en texte et images. Ces données sont écrites en <a href="%(html)s">Hypertext Markup Language</a> (langage de balisage hypertexte, HTML) et les navigateurs web lisent ce code pour créer ce que nous voyons, entendons et expérimentons sur Internet.
kab Mi ara d-yerr yiminig web isefka seg uqeddac yeqqnen ɣer internet syen ad iseqdec aḥric seg useɣzan iwumi qqaren amsadday n tuɣalin akken ad yerr isafka-a d aḍris neɣ d tugniwin. Isefka-a ttwarun ɣef <a href="%(html)s">Hypertext Markup Language</a> (HTML), iminigen n web qqaren tangalt-a akken ad d-suffɣen ayen nettwali, nsell d termit-nneɣ deg internet.
uk Коли браузер отримує дані з підключеного до Інтернету сервера, а потім використовує програмне забезпечення під назвою рушій візуалізації для перетворення цих даних у текст та зображення. Ці дані записані <a href="%(html)s">мовою розмітки гіпертексту</a> (HTML) і браузери читають цей код, щоб створити те, що ми бачимо, чуємо та дізнаємося з Інтернету.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

<a href="%(hyperlink)s">Hyperlinks</a> allow users to follow a path to other pages or sites on the web. Every webpage, image and video has its own unique <a href="%(url)s">Uniform Resource Locator</a> (URL), which is also known as a web address. When a browser visits a server for data, the web address tells the browser where to look for each item that is described in the html, which then tells the browser where it goes on the web page.

cs Pomocí <a href="%(hyperlink)s">webových odkazů</a> mohou uživatelé na webu procházet mezi jednotlivými stránky. Každá stránka, obrázek nebo video mají svou unikátní adresu nazvývanou <a href="%(url)s">Uniform Resource Locator</a> (URL), známou také jako webovou adresu. Ta říká prohlížeči, kde najít HTML kód s daty webové stránky, a ten zase říká, kam je má na stránce umístit.
cy Mae <a href="%(hyperlink)s">>hyperddolennau</a> yn galluogi defnyddwyr i ddilyn llwybr i dudalennau neu wefannau eraill ar y we. Mae gan bob tudalen we, delwedd a fideo ei <a href="%(url)s">Lleolwr Adnoddau Unffurf (Uniform Resource Locator)</a> (URL), sydd hefyd yn cael ei adnabod fel cyfeiriad gwe. Pan fydd porwr yn ymweld â gweinydd am ddata, mae'r cyfeiriad gwe yn dweud wrth y porwr ble i edrych am bob eitem sy'n cael ei ddisgrifio yn yr html, sydd wedyn yn dweud wrth y porwr lle mae'n mynd ar y dudalen we.
de <a href="%(hyperlink)s">Hyperlinks</a> ermöglichen es Usern, einem Pfad zu anderen Webseiten zu folgen. Jede Webseite, jedes Bild und jedes Video hat einen eigenen einmaligen <a href="%(url)s">Uniform Resource Locator</a> (URL). Dieser wird auch als Internet-Adresse bezeichnet. Wenn ein Browser von einem Server Daten abruft, informiert die Internet-Adresse den Browser darüber, wo er jedes Element, das im HTML beschrieben ist, finden kann. Dem Browser wird daraufhin mitgeteilt, wo sich dieses auf der Webseite befindet.
en-CA <a href="%(hyperlink)s">Hyperlinks</a> allow users to follow a path to other pages or sites on the web. Every webpage, image and video has its own unique <a href="%(url)s">Uniform Resource Locator</a> (URL), which is also known as a web address. When a browser visits a server for data, the web address tells the browser where to look for each item that is described in the HTML, which then tells the browser where it goes on the web page.
en-GB <a href="%(hyperlink)s">Hyperlinks</a> allow users to follow a path to other pages or sites on the web. Every webpage, image and video has its own unique <a href="%(url)s">Uniform Resource Locator</a> (URL), which is also known as a web address. When a browser visits a server for data, the web address tells the browser where to look for each item that is described in the html, which then tells the browser where it goes on the web page.
fr <a href="%(hyperlink)s">Les liens hypertextes</a> permettent aux utilisateurs de suivre un chemin pour atteindre d’autres pages ou sites sur le Web. Chaque page web, image ou vidéo a son propre <a href="%(url)s">localisateur uniforme de ressource</a> (URL), également connu comme son adresse web. Lorsqu’un navigateur visite un serveur pour récupérer des données, l’adresse web indique au navigateur où aller chercher chaque élément décrit dans le code HTML qui précise également au navigateur où placer cet élément dans la page web.
kab <a href="%(hyperlink)s">Afliseɣzan</a> sirigen i yiseqdacen ad ḍefren yiwen abrid ɣer yisebtar-nniḍen d yismal ɣef web. Yal asebter n web, tugna neɣ tabidyut ɣur-s<a href="%(url)s">Uniform Resource Locator</a> (URL) ines weḥd-s, qqaren-as daɣen tansa n web. Mi ara yerzu yiminig ɣer yiwen uqeddac ɣef yisefka, tansa n web temmal-d i yiminig anida ara inadi yal aferdis yettwagelmen deg html, syen ad as-temmel sani ara yerzu deg usebter n web.
uk <a href="%(hyperlink)s">Гіперпосилання</a> дає можливість користувачам переходити до інших сторінок або сайтів в Інтернеті. Кожна вебсторінка, зображення та відео має свій унікальний <a href="%(url)s">Uniform Resource Locator</a> (URL), який також відомий як вебадреса. Коли браузер звертається до сервера для передачі даних, вебадреса повідомляє браузеру, де шукати кожен елемент, описаний у HTML коді, який потім повідомляє браузеру, до якої частини вебсторінки йому переходити.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

Cookies (not the yummy kind)

cs Cookies (nebo také sušenky)
cy Cwcis (nid y math blasus)
de Cookies (nicht die Leckeren zum Essen)
en-CA Cookies (not the yummy kind)
en-GB Cookies (not the yummy kind)
fr Cookies (pas ceux qui se mangent)
kab Inagan n tuqqna (mačči anaw aẓidan)
uk Куки
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

Websites save information about you in files called <a href="%(cookies)s">cookies</a>. They are saved on your computer for the next time you visit that site. Upon your return, the website code will read that file to see that it’s you. For example, when you go to a website and the page remembers your username and password – that’s made possible by a cookie.

cs Webové stránky mohou ukládat data do souborů zvaných <a href="%(cookies)s">cookies</a> (angl. sušenky). Ty se ukládají do vašeho počítače pro příště, až zase danou stránku navštívíte. V tu chvíli k nim má webové stránka opět přístup. Tak si mohou stránky pamatovat vaše přihlášení nebo kdo jste, a to jenom díky existenci cookies.
cy Mae gwefannau'n cadw gwybodaeth amdanoch chi mewn ffeiliau o'r enw <a href="%(cookies)s">cwcis</a>. Maen nhw'n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur tan y tro nesaf y byddwch yn ymweld â'r wefan honno. Ar ôl ichi ddychwelyd, bydd cod y wefan yn darllen y ffeil honno i weld mai chi sydd yna. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n mynd i wefan ac mae'r dudalen yn cofio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair - mae hynny'n bosibl trwy gwci.
de Webseiten speichern Informationen über dich in Dateien, die als <a href="%(cookies)s">Cookies</a> bezeichnet werden. Cookies werden auf deinem Computer für deine zukünftigen Besuche derselben Website gespeichert. Bei deiner Rückkehr liest der Webseiten-Code diese Datei und erkennt daran, dass du es bist. Wenn du zum Beispiel eine Webseite besuchst und sich diese an deinen Benutzernamen und dein Passwort erinnert, wird ihr das durch ein Cookie ermöglicht.
en-CA Websites save information about you in files called <a href="%(cookies)s">cookies</a>. They are saved on your computer for the next time you visit that site. Upon your return, the website code will read that file to see that it’s you. For example, when you go to a website and the page remembers your username and password – that’s made possible by a cookie.
en-GB Web sites save information about you in files called <a href="%(cookies)s">cookies</a>. They are saved on your computer for the next time you visit that site. Upon your return, the web site code will read that file to see that it’s you. For example, when you go to a web site and the page remembers your username and password – that’s made possible by a cookie.
fr Les sites web enregistrent des informations vous concernant dans des fichiers appelés <a href="%(cookies)s">cookies</a>. Ces derniers sont conservés sur votre ordinateur en prévision de votre prochaine visite sur ce site. À votre retour, le code du site web lit ce fichier pour vérifier qu’il s’agit bien vous. Par exemple, lorsque vous accédez à un site web et que la page mémorise votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, c’est rendu possible par un cookie.
kab Ismal n web seklasen talɣut fell-ak deg ufaylu iwumi qqaren <a href="%(cookies)s">inagan n tuqqna</a>. Ttwaskelsen deg uselkim-inek i tirza i d-iteddun ɣer usmel-nni. Mi ara d-tuɣaleḍ, tangalt n usmel web ad d-tɣer afaylu-nni akken ad tẓer d kečč. D amedya, mi ara terzuḍ ɣer usmel-nni web, asebter tecfa-d i yisem n useqdac-inek d wawal uffir, ayagi yella-d s yinigi n tuqqna.
uk Вебсайти зберігають інформацію про вас у файлах під назвою <a href="%(cookies)s">куки</a>. Вони зберігаються на вашому комп’ютері до наступних відвідин цих сайтів. Після повернення, код вебсайту прочитає цей файл, щоб впевнитися, що це ви. Наприклад, ви переходите на вебсайт і сторінка запам'ятовує ваше ім’я користувача та пароль — це можливо завдяки кукам.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

There are also cookies that remember more detailed information about you. Perhaps your interests, your web browsing patterns, etc. This means that a site can provide you more targeted content – often in the form of ads. There are types of cookies, called <em>third-party</em> cookies, that come from sites you’re not even visiting at the time and can track you from site to site to gather information about you, which is sometimes sold to other companies. Sometimes you can block these kinds of cookies, though not all browsers allow you to.

cs Cookies mohou obsahovat i podrobnější informace, jako jsou vaše zájmy nebo jaké stránky prohlížíte. Ty vám pak mohou zobrazovat cílený obsah a reklamy. Existují také tzv. <em>cookies třetích stran</em>, které pochází od stránek, které jste ani nenavštívili, a mohou být použity k vašemu sledování a získávání podrobných informací, které mohou být potenciálně zpeněžitelné. Některé prohlížeče umožňují blokování takových cookies.
cy Mae yna hefyd gwcis sy'n cofio gwybodaeth fwy manwl amdanoch chi. Efallai eich diddordebau, eich patrymau pori ar y we, ac ati. Mae hyn yn golygu y gall gwefan roi mwy o gynnwys wedi'i dargedu i chi - yn aml ar ffurf hysbysebion. Mae yna fathau o gwcis, o'r enw <em>cwcis trydydd parti</em>, sy'n dod o wefannau nad ydych chi hyd yn oed yn ymweld â nhw ar y pryd a gallan nhw eich olrhain o wefan i wefan i gasglu gwybodaeth amdanoch chi, sydd weithiau'n cael ei gwerthu i gwmnïau eraill. Weithiau gallwch rwystro'r mathau hyn o gwcis, er nad yw pob porwr yn caniatáu i chi wneud hynny.
de Es gibt auch Cookies, die sich an detaillierte Informationen über dich erinnern können, wie etwa deine Interessen, deine Verhaltensmuster beim Surfen im Web usw. Das hat zur Folge, dass eine Seite dir gezielter Inhalte zur Verfügung stellen kann – oft in Form von Werbung. Es gibt Arten von Cookies, die als <em>Cookies von Drittanbietern</em> bezeichnet werden und die von Seiten ausgehen, welche du zurzeit noch nicht einmal besuchst, und die deine Aktivitäten von Seite zu Seite nachverfolgen können, um Informationen über dich zu sammeln. Diese Information oder Daten werden manchmal an andere Firmen verkauft. Bisweilen kannst du diese Arten von Cookies sperren. Doch das ermöglichen dir nicht alle Browser.
en-CA There are also cookies that remember more detailed information about you. Perhaps your interests, your web browsing patterns, etc. This means that a site can provide you more targeted content – often in the form of ads. There are types of cookies, called <em>third-party</em> cookies, that come from sites you’re not even visiting at the time and can track you from site to site to gather information about you, which is sometimes sold to other companies. Sometimes you can block these kinds of cookies, though not all browsers allow you to.
en-GB There are also cookies that remember more detailed information about you. Perhaps your interests, your web browsing patterns, etc. This means that a site can provide you more targeted content – often in the form of ads. There are types of cookies, called <em>third-party</em> cookies, that come from sites you’re not even visiting at the time and can track you from site to site to gather information about you, which is sometimes sold to other companies. Sometimes you can block these kinds of cookies, though not all browsers allow you to.
fr Il existe aussi des cookies qui mémorisent des informations plus détaillées à votre propos. Peut-être vos centres d’intérêt, vos habitudes de navigation sur le Web, etc. Cela signifie qu’un site peut vous proposer des contenus plus ciblés – souvent sous forme d’annonces publicitaires. Certains cookies, appelés <em>cookies tiers</em>, proviennent de sites que vous n’avez même jamais visités et peuvent vous pister de site en site pour recueillir des informations sur vous. Informations quelquefois revendues à d’autres entreprises. Vous pouvez parfois bloquer ce type de cookies, toutefois tous les navigateurs ne le permettent pas.
kab Llan daɣen yinagan n tuqqna yesseklasen talɣut s ttfaṣil fell-ak. Ahat ayen tḥemmleḍ, tannumi-inek n tunigin deg web, rtg. Anamek n waya, asmel yezmer ad ak-d-yefk agbur i ak-iwatan swaswa – di tuget s talɣa n udellel. Llan wanwan n yinagan n tuqqna, qqaren-asen inagan n tuqqna <em>wis kraḍ</em>, i d-yekkan seg yismal wuɣur urǧin terziḍ uqbel, ad ak-ṭṭefaren seg usmel ɣer wayeḍ akken ad leqqḍen talɣut fell-ak, ara snuzun tikwal i tkebbaniyin-nniḍen. Tikwal tzemreḍ ad tesweḥleḍ inagan-agi n tuqqna, maca mačči akk iminigen qebblen aya.
uk Також є куки, які зберігають детальнішу інформацію про вас. Можливо, ваші інтереси, ваші звички під час перегляду Інтернету тощо. Це означає, що сайт може показати вам відповідніший вміст — часто у вигляді реклами. Існують типи куків, які називаються <em>сторонніми</em> куками, які встановлюються сайтами, які ви навіть не відвідували та можуть стежити за вашими діями в Інтернеті, для збору інформації про вас, яку іноді продають іншим компаніям. Існують можливості блокування таких куків, але не в усіх браузерах.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

When you go to a website and the page remembers your username and password – that’s made possible by a cookie.

cs Webové stránky si mohou pamatovat vaše přihlášení díky cookies.
cy Pan fyddwch chi'n mynd i wefan ac mae'r dudalen yn cofio eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair - mae hynny'n bosibl trwy gwci.
de Wenn du zum Beispiel eine Webseite besuchst und sich diese an deinen Benutzernamen und dein Passwort erinnert, wird das durch ein Cookie ermöglicht.
en-CA When you go to a website and the page remembers your username and password – that’s made possible by a cookie.
en-GB When you go to a web site and the page remembers your username and password – that’s made possible by a cookie.
fr Lorsque vous accédez à un site web et que la page mémorise votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, c’est rendu possible par un cookie.
kab Mi ara tkecmeḍ ɣer usmel web syin asebter ad yecfu ɣef yisem-ik n useqdac d wawal-ik uffir – aya yella-d s unagi n tuqqna.
uk Коли ви переходите на вебсайт і сторінка запам'ятовує ваші ім’я користувача та пароль — це можливо завдяки кукам.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

Understanding privacy

cs Porozumějte soukromí
cy Deall preifatrwydd
de Datenschutz verstehen
en-CA Understanding privacy
en-GB Understanding privacy
fr Comprendre la protection de la vie privée
kab Tigzi n tbaḍnit
uk Розуміння приватності
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

Nearly all major browsers have a private browsing setting. These exist to hide the browsing history from other users on the same computer. Many people think that private browsing or incognito mode will hide both their identity and browsing history from internet service providers, governments and advertisers. They don’t. These settings just clear the history on your system, which is helpful if you’re dealing with sensitive personal information on a shared or public computer. Firefox goes beyond that.

cs Téměř všechny hlavní prohlížeče mají režim anonymního prohlížení. Ten slouží k ochraně vaší historie prohlížení před ostatními uživateli stejného počítače. Mnoho lidí si ale myslí, že tento režim skryje jejich identitu také před poskytovatelem internetového připojení, reklamními společnostmi nebo vládou. To ale není pravda. Anonymní režim pouze smaže historii prohlížení z vašeho počítače. Firefox ale dělá i něco více.
cy Mae gan bron pob porwr mawr osodiad pori preifat. Mae'r rhain yn bodoli i guddio hanes pori gan ddefnyddwyr eraill ar yr un cyfrifiadur. Mae llawer o bobl yn credu y bydd modd pori preifat neu incognito yn cuddio eu hunaniaeth a'u hanes pori gan ddarparwyr gwasanaethau rhyngrwyd, llywodraethau a hysbysebwyr. Dydyn nhw ddim. Mae'r gosodiadau hyn yn clirio hanes eich system yn unig, sy'n ddefnyddiol os ydych chi'n delio â gwybodaeth bersonol sensitif ar gyfrifiadur sy'n cael ei rannu neu ar gyfrifiadur cyhoeddus. Mae Firefox yn mynd y tu hwnt i hynny.
de Fast alle größeren Browser haben eine Funktion zum privaten Surfen, welche die Chronik vor anderen Usern am gleichen Computer verbergen kann. Viele Leute denken, dass der private Surf-Modus oder Inkognito-Modus sowohl ihre Identität als auch ihre Chronik vor Internet-Service-Providern, Regierungen und Werbetreibenden verbergen würde. Das ist nicht der Fall. Diese Einstellungen löschen lediglich die Chronik auf deinem PC-System. Das ist nützlich, wenn du auf einem von mehreren Personen genutzten oder öffentlich zugänglichen Computer mit sensiblen persönlichen Daten zu tun hast. Firefox geht darüber hinaus.
en-CA Nearly all major browsers have a private browsing setting. These exist to hide the browsing history from other users on the same computer. Many people think that private browsing or incognito mode will hide both their identity and browsing history from internet service providers, governments and advertisers. They don’t. These settings just clear the history on your system, which is helpful if you’re dealing with sensitive personal information on a shared or public computer. Firefox goes beyond that.
en-GB Nearly all major browsers have a private browsing setting. These exist to hide the browsing history from other users on the same computer. Many people think that private browsing or incognito mode will hide both their identity and browsing history from internet service providers, governments and advertisers. They don’t. These settings just clear the history on your system, which is helpful if you’re dealing with sensitive personal information on a shared or public computer. Firefox goes beyond that.
fr Presque tous les principaux navigateurs ont un mode de navigation privée. Il sert à masquer l’historique de navigation aux autres utilisateurs du même ordinateur. Beaucoup de personnes pensent que la navigation privée ou le mode incognito va cacher leur identité et leur historique de navigation aux fournisseurs d’accès à Internet, aux gouvernements et aux annonceurs. Ce n’est PAS le cas. Ces paramétrages ne font qu’effacer l’historique de votre système, ce qui est utile si vous traitez des informations personnelles sensibles sur un ordinateur partagé ou public. Firefox va plus loin.
kab Tuget n yiminigen igejdanen sɛan iɣewwaren n tunigin tusligt. Ayagi i tuffra n uzray n tunigin n yiseqdacen-nniḍen ɣef yiwen n uselkim. Aṭas n yimdanen i iɣilen tunigin tusligt neɣ askar n tunigin tusligt teffren ɣef tikkelt timagit-nsen d uzray n tunigin ɣef yisaǧǧawen n tnafa n internet, ɣef wid iḥekkmen d wid ixeddmen adellel. Mačči akka i yella lḥal. Iɣewwaren-agi tekksen kan azray seg unagraw-inek, d ayen yelhan ma yella tseqdaceḍ talɣut tudmawant tabaḍnit ɣef uselkim i seqdacen wiyaḍ neɣ ɣef uselkim azayaz. Firefox iɛedda akk i waya.
uk Майже всі найвідоміші браузери мають функцію приватного перегляду, основним завданням якої є приховування історії перегляду від інших користувачів на тому ж комп'ютері. Багато людей вважають, що режим приватного перегляду чи анонімний режим приховає їхню особу та історію перегляду від постачальників послуг Інтернету, урядів та рекламодавців. Але насправді це не так. Цей режим лише стирає історію вашого перегляду, що стане в пригоді, якщо ви маєте справу з приватними особистими даними на спільному або загальнодоступному комп’ютері. Firefox розширює ці функції.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

Firefox helps you be more private online by letting you block trackers from following you around the web.

cs Firefox ochrání vaše soukromí pomocí blokování sledovacích prvků, které by vás jinak pozorovaly kdekoliv na webu.
cy Mae Firefox yn eich helpu i fod yn fwy preifat ar-lein trwy adael i chi rwystro tracwyr rhag eich dilyn o amgylch y we.
de Firefox hilft dir dabei, deine Privatsphäre online besser zu schützen. Hier hast du die Möglichkeit, Tracker, die dir durchs Netz folgen wollen, einfach zu blockieren.
en-CA Firefox helps you be more private online by letting you block trackers from following you around the web.
en-GB Firefox helps you be more private online by letting you block trackers from following you around the web.
fr Firefox contribue à votre confidentialité en ligne en vous permettant d’empêcher les traqueurs de vous suivre tout autour du Web.
kab Firefox ad ak-iɛawen ad tiliḍ d uslig ugar deg uẓeṭṭa s tuǧǧit-ik ad tesweḥleḍ ineḍfaren seg uḍfar-ik deg web.
uk Firefox допомагає вам бути ще приватнішими коли ви онлайн, дозволяючи вам блокувати елементи стеження за вашими діями в Інтернеті.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

Making your web browser work for you

cs Přizpůsobení prohlížeče vašim potřebám
cy Gwneud i'ch porwr gwe weithio i chi
de Passe deinen Internet-Browser an deine Bedürfnisse an
en-CA Making your web browser work for you
en-GB Making your web browser work for you
fr Faire travailler votre navigateur web pour vous
kab Tiririt n yiminig-ik web ad ixeddem fell-ak
uk Налаштування браузера для вашої зручності
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

Most major web browsers let users modify their experience through extensions or add-ons. Extensions are bits of software that you can add to your browser to customize it or add functionality. Extensions can do all kinds of fun and practical things like enabling new features, foreign language dictionaries, or visual appearances and themes.

cs Většina webových prohlížečů nabízí možnost přizpůsobení pomocí rozšíření a doplňků. Rozšíření jsou malé prográmky, které si můžete přidat do prohlížeče a upravit jeho fungování. Dokáží dělat spoustu věcí od přidávání nových funkcí, překladových slovníků po změnu vzhledu prohlížeče.
cy Mae'r rhan fwyaf o brif borwyr gwe yn gadael i ddefnyddwyr addasu eu profiad trwy estyniadau neu ychwanegiadau. Mae estyniadau yn ddarnau o feddalwedd y gallwch eu hychwanegu at eich porwr i'w addasu neu ychwanegu ymarferoldeb. Gall estyniadau wneud pob math o bethau hwyliog ac ymarferol fel galluogi nodweddion newydd, geiriaduron ieithoedd tramor, neu ymddangosiadau gweledol a themâu.
de Die meisten größeren Internet-Browser ermöglichen es Usern, Einstellungen über Erweiterungen oder Add-ons zu ändern. Unter Erweiterungen versteht man eine Software, die du zu deinem Browser hinzufügen kannst, um ihn individuell anzupassen oder um für mehr Funktionalität zu sorgen. Erweiterungen ermöglichen zum Beispiel die Aktivierung neuer Features oder fremdsprachlicher Wörterbücher. Du kannst damit aber auch den Look deines Browsers ändern und anpassen.
en-CA Most major web browsers let users modify their experience through extensions or add-ons. Extensions are bits of software that you can add to your browser to customize it or add functionality. Extensions can do all kinds of fun and practical things like enabling new features, foreign language dictionaries, or visual appearances and themes.
en-GB Most major web browsers let users modify their experience through extensions or add-ons. Extensions are bits of software that you can add to your browser to customize it or add functionality. Extensions can do all kinds of fun and practical things like enabling new features, foreign language dictionaries, or visual appearances and themes.
fr La plupart des principaux navigateurs web laissent les utilisateurs modifier leur expérience grâce à des extensions ou des modules complémentaires. Les extensions sont de petits éléments logiciels que vous pouvez ajouter à votre navigateur pour le personnaliser ou lui ajouter des fonctionnalités. Les extensions peuvent faire toutes sortes de choses amusantes et pratiques, telles que l’ajout de nouvelles fonctionnalités, de dictionnaires de langues étrangères, d’apparences visuelles et de thèmes.
kab Tugget n yiminigen web igejdanen ttaǧǧan iseqdacen ad sniflen tarmit-nsen s yisiɣzaf d yizegrar. Isiɣzaf d iseɣẓanen i tzemreḍ ad ternuḍ i yiminig-ik akken ad t-tsagneḍ neɣ ad ternuḍ timahilin. Isiɣzaf zemren ad gen akk anawen n tɣawsiwin i yesnecraḥen d tid i ilaqen am urmad n tmahilin timaynutin, imawalen n tutlayin tijenṭaḍin neɣ irwas imwalanen d yisental.
uk Більшість найвідоміших браузерів дозволяють користувачам розширювати функції, встановлюючи розширення або додатки. Розширення — це частинки програмного забезпечення, яке ви можете додати до свого браузера, щоб налаштувати його або додати йому функціональності. Розширення можуть виконувати різноманітні цікаві та практичні завдання, такі як додавання нових функцій, словників іноземної мови або візуальних ефектів та тем.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)

All browser makers develop their products to display images and video as quickly and smoothly as possible making it easy for you to make the most of the web. They all work hard to make sure users have a browser that is fast, powerful and easy to use. Where they differ is why. It’s important to choose the right browser for you. Mozilla builds Firefox to ensure that users have control over their online lives and to ensure that the internet is a global, public resource, accessible to all.

cs Všichni autoři webových prohlížečů se snaží o co nejrychlejší zobrazování obrázků a videa, abyste je mohli snadno prohlížet. Jejich cílem je nabídnout vám prohlížeč, který je rychlý, výkonný a zároveň se snadno používá. Rozdíl je hlavně v důvodech, které k tomu mají. Proto je důležité si vybrat ten správný prohlížeč. Mozilla vyvíjí Firefox, aby zajistila uživatelům kontrolu nad jejich online životem a aby internet zůstal veřejným a celosvětově přístupným zdrojem.
cy Mae pob gwneuthurwr porwr yn datblygu eu cynnyrch i ddangos delweddau a fideo mor gyflym a llyfn â phosibl gan ei gwneud yn hawdd i chi wneud y gorau o'r we. Maen nhw i gyd yn gweithio'n galed i sicrhau bod gan ddefnyddwyr borwr sy'n gyflym, yn bwerus ac yn hawdd ei ddefnyddio. Ble maent yn wahanol yw pam. Mae'n bwysig dewis y porwr cywir i chi. Mae Mozilla yn adeiladu Firefox i sicrhau bod gan ddefnyddwyr reolaeth dros eu bywydau ar-lein ac i sicrhau bod y rhyngrwyd yn adnodd cyhoeddus, byd-eang, sy'n agored i bawb.
de Alle Browser-Hersteller legen bei der Entwicklung ihrer Produkte Wert darauf, dass Bilder und Videos so schnell und reibungslos wie möglich angezeigt werden, damit du möglichst viel aus dem Internet herausholen kannst. Sie alle leisten harte Arbeit, um dafür zu sorgen, dass User einen Browser nutzen können, der schnell, leistungsstark und einfach zu handhaben ist. Die Gründe aus denen sie das tun unterscheiden sich jedoch. Es ist wichtig, dass du den richtigen Browser für dich auswählst. Mozilla hat Firefox entwickelt, um sicherzugehen, dass die User die Kontrolle über ihr Online-Leben behalten und um dazu beizutragen, dass das Internet als globale öffentliche Ressource allen Menschen zugänglich ist.
en-CA All browser makers develop their products to display images and video as quickly and smoothly as possible making it easy for you to make the most of the web. They all work hard to make sure users have a browser that is fast, powerful and easy to use. Where they differ is why. It’s important to choose the right browser for you. Mozilla builds Firefox to ensure that users have control over their online lives and to ensure that the internet is a global, public resource, accessible to all.
en-GB All browser makers develop their products to display images and video as quickly and smoothly as possible making it easy for you to make the most of the web. They all work hard to make sure users have a browser that is fast, powerful and easy to use. Where they differ is why. It’s important to choose the right browser for you. Mozilla builds Firefox to ensure that users have control over their online lives and to ensure that the internet is a global, public resource, accessible to all.
fr Tous les éditeurs de navigateurs développent leurs produits pour afficher les images et les vidéos de manière aussi rapide et fluide que possible, vous permettant de tirer facilement le meilleur parti du Web. Ils travaillent tous dur pour s’assurer que les utilisateurs disposent d’un navigateur rapide, puissant et facile à utiliser. Alors pourquoi diffèrent-ils ? Il est important de choisir le navigateur qui vous convient. Mozilla conçoit Firefox pour s’assurer que les utilisateurs contrôlent leurs vies numériques et pour veiller à ce qu’Internet soit une ressource mondiale, publique et accessible à tous.
kab Imfarsen akk n yiminigen snernayen ifarisen-nsen akken ad d-seknen tugniwin d tbidyutin s lemɣawla d sshala ugar. Ayen ara ak-yeǧǧen ad d-tesfaydiḍ ugar seg web. Xeddmen akk ayen yellan fell-asen akken ad ḍemnen i yiseqdacen iminig arurad, iǧehden rnu isehen i useqdec. Yelha aṭas ad tferneḍ iminig ifazen i yiman-ik. Mozilla tebna Firefox akken ad teḍmen i yiseqdacen aqader n tudert-nsen deg uskar uqqin, akken daɣen ad teḍmen internet d aɣbalu azayez amaḍlan, d uffran i yal yiwen.
uk Усі браузери розробляються для якомога швидшого та плавного показу зображень та відео, щоб вам було зручно користуватися Інтернетом. Всі розробники наполегливо працюють, щоб бути впевненими, що користувачі мають швидкий, потужний та простий у користуванні браузер. Але необхідно зрозуміти в чому відмінності між ними. Важливо вибрати найкращий для вас браузер. Mozilla розробляє Firefox, щоб користувачі могли контролювати своє життя в Інтернеті, а також, щоб Інтернет був світовим, публічним ресурсом, доступним для всіх.
Number of locales done: 8 (37.94% of our l10n user base)